Wyniki przetargów - woj. realizacji: podlaskie - materiały budowlane - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5120875 2019-12-13 Podlaskie Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120863 2019-12-13 Podlaskie Zimowe dokarmianie żubrów - zakup karmy z rozwiezieniem w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120849 2019-12-13 Podlaskie Druk i dostawa publikacji prezentującej prace powstałe podczas realizacji programu dydaktycznego Pracowni Projektowania Interakcj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120976 2019-12-13 Podlaskie Przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Soce, gm. Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+408 (Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120975 2019-12-13 Podlaskie Przebudowa drogi gminnej nr 104529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121068 2019-12-13 Podlaskie Przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Soce, gm. Narew na odcinku od km 0+408 do km 0+903 (Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121264 2019-12-13 Podlaskie Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121509 2019-12-13 Podlaskie Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipsku oraz dowóz posiłków do szkół podstawowych na terenie G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121465 2019-12-13 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 – obwody oddechowe do aparatów do znieczulenia 1 "Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do znie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121958 2019-12-13 Podlaskie Dostawa wagosuszarki dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122040 2019-12-13 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Dostawa mrożonekiproduktów rybnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121934 2019-12-13 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa nabiału do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122155 2019-12-13 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa mięsa drobiowego do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121891 2019-12-13 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122145 2019-12-13 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: produkty mleczrskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121281 2019-12-13 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa produktów mleczarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119211 2019-12-12 Podlaskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce” Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119769 2019-12-12 Podlaskie Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119856 2019-12-12 Podlaskie "Przebudowa ulicy Ściegiennego w mieście Brańsk o długości 305 mb" realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120145 2019-12-12 Podlaskie Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120223 2019-12-12 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: wykonywanie przeglądów defibrylatorów Innomed wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120225 2019-12-12 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: wykonywanie przegląd defibrylatora Mindray wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120235 2019-12-12 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: wykonywanie przeglądów kardiomonitorów Mindray wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120264 2019-12-12 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 45 NAZWA: wykonywanie przeglądów Respiratorów Inspiration wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120329 2019-12-12 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.272.18.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w ramach utworzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120150 2019-12-12 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: wykonywanie przeglądu aparatu do znieczulania Mindray wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120481 2019-12-12 Podlaskie "Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120510 2019-12-12 Podlaskie Usługi opiekuńcze wykonywane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta i gminy Nidzica, w miejscu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120600 2019-12-12 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zakup, dostawa i montaż krzeseł biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119011 2019-12-12 Podlaskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY PRZETWORÓW MLECZARSKICH DO ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE W 2020 R. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)