Wyniki przetargów - materiały budowlane, zieleń - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5119010 2019-12-12 Wielkopolskie Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT4B.26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118990 2019-12-12 Małopolskie Dostawa systemu do kontrolowania połączeń VPN w czasie rzeczywistym. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WAG.261.1.6.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118992 2019-12-12 Wielkopolskie Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej dla SP ZOZ MSWiA w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/p/38/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118998 2019-12-12 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/D-49/A/19 Dostawa lustrzanki cyfrowej z obiektywem dla Wydziału Zarządzania Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119004 2019-12-12 Zachodniopomorskie Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZ.272.00005.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119006 2019-12-12 Dolnośląskie Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119007 2019-12-12 Podkarpackie Rozbudowa drogi dojazdowej do sceny plenerowej w Kupnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.46.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119009 2019-12-12 Pomorskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielno Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-II.271.33.2019 1.Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119012 2019-12-12 Śląskie Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz robót remontowo – budowlanych w ramach zadania pn. „Popra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119013 2019-12-12 Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc postojowych wraz z dojazdami na dz. nr 23/68 obr. 3 Oła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119016 2019-12-12 Podkarpackie Dostawa produktów mięsno - wędliniarskich. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mięsno - wędliniarskich: boczek wędzon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119017 2019-12-12 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/PZD/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa grysów bazaltowych w ilości: 400 ton fra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119019 2019-12-12 Mazowieckie Dostawa pipet automatycznych na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-PNK/D/2019/09...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119020 2019-12-12 Pomorskie Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego linowego z napędem regulowanym w istniejącym szybie wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119021 2019-12-12 Świadczenie usług ochrony dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EZ.272.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119022 2019-12-12 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.14.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kompostowni na szkółce leśnej Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119031 2019-12-12 Zachodniopomorskie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118977 2019-12-12 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica na potrzeby projektu współfinansowanego pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118984 2019-12-12 Wielkopolskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezińskie Holendry, gmina Krzymów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OZ.271.27.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118985 2019-12-12 Lubuskie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 159 i 199 polegającej na wymianie nawierzchni bitumicznej Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118988 2019-12-12 Zachodniopomorskie ENERGIA ELEKTRYCZNA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A.272.C 51.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119001 2019-12-12 Świętokrzyskie Kompleksowe utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Chmielnik w roku 2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119008 2019-12-12 Śląskie Zakup i dostawa łóżek ortopedycznych z wyposażeniem 1 "Łóżko ortopedyczne z wyposażeniem w tym wartość elementów zestawu: łóżko z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119083 2019-12-12 USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DF-2-PN/19-2019 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119079 2019-12-12 USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DF-1-PN/18-2019 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119080 2019-12-12 Wielkopolskie Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119082 2019-12-12 Mazowieckie DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SKANERA 3D DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119088 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi gminnej - ul. Dożynkowa nr 100429C na odcinku 624 m w miejscowości Brąchnowo 1. ,,Zakres robót w ramach zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119095 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usługi bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119097 2019-12-12 dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych , przedszkoli wraz ze sprawowaniem opieki nad nimi na terenie Gminy Barczewo Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)