Wyniki przetargów - materiały budowlane, projekt budowlany, materiały medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5176796 2020-01-28 Wielkopolskie Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 65/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176666 2020-01-28 Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176830 2020-01-28 Podlaskie Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176678 2020-01-28 Dolnośląskie Nasiona kukurydzy DKC 3697 FAO 240 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176694 2020-01-28 Śląskie Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WG.I.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176811 2020-01-28 Mazowieckie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drewnica w roku 2020. leśnictwa Ostrówek, Łeka, Leśniakowiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176923 2020-01-28 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu numer POIiŚ 5.1-19.4 pn.: Popr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176878 2020-01-28 Pomorskie Dostawa kontenerów typu Kp-32. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KM/12/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontener...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176786 2020-01-28 Podkarpackie Nadzór Inwestorski nad modernizacją energetyczną Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176861 2020-01-28 Małopolskie Nadzór nad oprogramowaniem finansowo księgowym Colos Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 68/2019 Przedmiotem zamówienia na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176760 2020-01-28 Pomorskie Zakup z dostawą części komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176846 2020-01-28 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MOGIELNICA PRZEZ OKRES ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176901 2020-01-28 „ Budowa instalacji powietrznych gazowych pomp ciepła wraz z kotłem, instalacją gazową oraz modernizacja instalacji centralnego o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176670 2020-01-28 Mazowieckie „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176891 2020-01-28 Dolnośląskie Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.01.2020-30.06.2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175690 2020-01-27 Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek – wyposażenie informatyczne, sprzęt biurowy Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175816 2020-01-27 Małopolskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175648 2020-01-27 Śląskie Usunięcie wad i usterek w sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPI.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175680 2020-01-27 Śląskie Wykonywanie usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176021 2020-01-27 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Ochrona przeciwpożarowa – obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego II.2.4) Opis zamówienia: Obsługa PAD – ilość ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176028 2020-01-27 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.OWP.163.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z wymianą wodomierzy i ciepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176150 2020-01-27 Lubuskie Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175571 2020-01-27 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 4 odrębnych zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176090 2020-01-27 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176541 2020-01-27 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ryby i przetwory rybne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176548 2020-01-27 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czaplinek w roku 2020 - pakiet XII Leśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176633 2020-01-27 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Leśnictwo szkółkarsko-nasienne II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175782 2020-01-27 Zachodniopomorskie Sprzedaż i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175626 2020-01-27 Mazowieckie „Wymianę wyeksploatowanych podzespołów oraz doposażenie części urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w Warszawie” Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175629 2020-01-27 Małopolskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Czorsztyn Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRG.271.19.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)