Wyniki przetargów - woj. realizacji: małopolskie - sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5113473 2019-12-07 Małopolskie Usługa przeprowadzenia warsztatu z przedmiotu Skanowanie 3D i obróbka danych wraz z zapewnieniem sprzętu, oprogramowania oraz pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113532 2019-12-07 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OG 2502/ZP-7/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113539 2019-12-07 Małopolskie Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, pakietów biurowych, drukarek laserowych wraz z zestawem tonerów, modemów LTE or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113556 2019-12-07 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III - zimowe utrzymanie dróg gminnych: Bujne i Bartkowa-Posadowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113557 2019-12-07 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV - zimowe utrzymanie dróg gminnych: Glinik, Podole-Górowa, Koszarka-Przydonica, Gródek nad Dunajem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113558 2019-12-07 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część V - zimowe utrzymanie dróg gminnych: Przydonica, Podole-Gawroniec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113547 2019-12-07 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I - zimowe utrzymanie dróg gminnych : Tropie i Roztoka Brzeziny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111986 2019-12-06 Małopolskie “Przebudowa potoku Jodłowskiego – poprawa infrastruktury wodnej”, Część I: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Jodłowskim w km....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111988 2019-12-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RID.ZP.271.2.29.2019 Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Krzecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112171 2019-12-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.273.226.2019.AMA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostarczenie gadżetów pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112172 2019-12-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BA.WZP.26.48.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk przełączników zarządzalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112192 2019-12-06 Małopolskie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 Bochnia z DK nr 94 – etap I Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112202 2019-12-06 Małopolskie Zakup ciągnika i pługa do odśnieżania. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI-ZPU.271.51.2019 1.Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112254 2019-12-06 Małopolskie Wykonanie prac remontowych łazienek pawilonu kolonijnego w Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych, 33-388 Gołkowice Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112285 2019-12-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: opróżnianie zbiorników bezodpływowych na okres od 01.01.2020 r. Ułanów, Pasternik. Świadczenie usług odbioru ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112253 2019-12-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: wywóz nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych wraz z użytkowaniem pojemników na okres od 01.01.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112380 2019-12-06 Małopolskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112422 2019-12-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie III Wózki popychane Dostawa wyposażenia magazynowego w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112370 2019-12-06 Małopolskie Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu i oprogramowania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) do Przedszkola Nr 1 we...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112581 2019-12-06 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów zebranych z terenu gminy Maków Podhalański II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112594 2019-12-06 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego w sezonie 2019/2020 z podziałem na 5 części II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112662 2019-12-06 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 500 000 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie plano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112761 2019-12-06 Małopolskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.60....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112677 2019-12-06 Małopolskie NAZWA:Usługa przeprowadzenia 2 dniowych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112844 2019-12-06 Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 monitorów dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112857 2019-12-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 80.272.339.2019 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112858 2019-12-06 Małopolskie Utwardzenie działki budowlanej o nr ew. 853/3 w miejscowości Paczółtowice, gmina Krzeszowice. Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112591 2019-12-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113026 2019-12-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu soł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112599 2019-12-06 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)