Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5111995 2019-12-06 Świętokrzyskie Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: Niegosławice W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112181 2019-12-06 Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy gm. Bodzentyn Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.26.37.2019 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112378 2019-12-06 Świętokrzyskie Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa odcinka DK 58 w miejscowości Mierki - zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112734 2019-12-06 Świętokrzyskie zakup rębaka do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/15/2019 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112979 2019-12-06 Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T w miejscowości Oblęgórul. Pogodna Gmina Strawczyn Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112970 2019-12-06 Świętokrzyskie Zakup energii elektrycznej dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113058 2019-12-06 Świętokrzyskie „Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113091 2019-12-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa i przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w m. Chęciny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112620 2019-12-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzysząc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113099 2019-12-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja diatermii chirurgicznej PRZETARG NIEOGRANICZONY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113105 2019-12-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet nr 7 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja kardiomonitorów i defibrylatorów PRZETARG NIEOGR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113337 2019-12-06 Świętokrzyskie Koszty organizacji osłony technicznej – makroniwelacja terenu wraz z wycinką zakrzaczeń przy budowlach przeprawowych Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110539 2019-12-05 Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110555 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu AGD dla ZZ w Nowym Sączu „Dostawa drobnego sprzętu AGD dla RZGW Kraków – ZZ Nowy Sącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110580 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu AGD dla ZZ w Żywcu „Dostawa drobnego sprzętu AGD dla RZGW Kraków – ZZ Nowy Sącz oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110610 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie 9 Wykonanie robót remontowych w budynku nr 1 w Opolu przy ul. Domańskiego 68, K 2707

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110654 2019-12-05 Świętokrzyskie Usługa polegająca na uruchomieniu instalacji solarnej wykonanej w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110660 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont w pokojach biurowych w budynku administracyjnym Zespołu Opieki zdrowotnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110649 2019-12-05 Świętokrzyskie Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Ożarowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPI.271.11.2019 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110801 2019-12-05 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111039 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zygmuntówka - boczna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110968 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz przepompownią ścieków w ulicy boc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111160 2019-12-05 Świętokrzyskie PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3 Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111308 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Produkty mleczarskie i jaja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111309 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pieczywo i wyroby piekarnicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111310 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Warzywa i owoce świeże

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111177 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze, mrożonki, przyprawy i desery

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111307 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Mięso i przetwory mięsne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111317 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Różne artykuły spożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111318 2019-12-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Produkty mleczarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)