Wyniki przetargów - woj. realizacji: opolskie - sprzęt laboratoryjny, sprzątanie pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5169835 2020-01-22 Opolskie Wykonanie podobnych usług do zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzeg w latach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169211 2020-01-21 Opolskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prószków oraz prowadzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167456 2020-01-20 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.11.2019 Remont muru obronnego w zakresie drewnianego ganku przy ul. Księdza Ste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167055 2020-01-20 Opolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 1 – leśnictwa Głębocko, Gnojna Goszczowice II.2.4) Opis zamówienia: Wskazane w SIWZ ilości pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166674 2020-01-20 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: 1.1. Pieczywo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166182 2020-01-17 Opolskie Świadczenie usług medycznych z zakresu badań osób zatrzymanych przez Policję do celów prewencyjnych i procesowych Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165307 2020-01-17 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I - CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170048 2020-01-17 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawy sprzętu jednorazowego do spirometru Pneumo 2005 3.1. Pneumotachografy DP 050 szt. 50 1 3.2. Filtr ant...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5163477 2020-01-16 Opolskie Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żórawina (ul. Gimnazjalna, Księżycowa i Słoneczna) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5163486 2020-01-16 Opolskie Oczyszczanie miasta i wsi – sprzątanie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZB.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest oczys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5163700 2020-01-16 Opolskie II.1.1) Nazwa: Gospodarowanie odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164226 2020-01-16 Opolskie Remont drogi gminnej nr 111588D w miejscowości Domaniów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZW.271.9.2019 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164497 2020-01-16 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Parkowanie pojazdów (i innych przedmiotów – części samochodowych) zabezpieczonych do celów procesowych przez Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164702 2020-01-16 Opolskie promocja Powiatu Nyskiego poprzez prowadzoną przez STAL NYSA SA drużynę siatkarską Stal Nysa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168981 2020-01-16 Opolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawy ryb dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5163789 2020-01-16 Opolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Kurs „Podstawy grafiki komputerowej Adobe Photoshop i CorelDraw” dla Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168983 2020-01-16 Opolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawy jaj dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169901 2020-01-16 Opolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Kurs – „Symfonia – Finanse i Księgowość” dla uczniów – z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Ole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5161271 2020-01-15 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.9.2019 Przedmiotem zamówienia jest "Budowa publicznej drogi dojazdowej przy komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5161495 2020-01-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: SOK JEDNODNIOWY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5161767 2020-01-15 Opolskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywne dostawy roztworu mocznika 40 % dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku II.1.4) Krótki opis: Sukces...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5162529 2020-01-15 Opolskie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie remontu obiektów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5162635 2020-01-15 Opolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Grodków Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5162728 2020-01-15 Opolskie Odbiór i transport odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5162813 2020-01-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: 5 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2020 rok – pakiety.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164446 2020-01-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w REJONIE III.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164445 2020-01-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w REJONIE II.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167343 2020-01-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: PIECZYWO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5161495 2020-01-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: SOK JEDNODNIOWY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5159392 2020-01-14 Opolskie II.1.1) Nazwa: Zakup usług komunalnych II.1.4) Krótki opis: Zamówienie składa się z 4 zadań:1. utrzymanie zieleni na terenach stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)