Wyniki przetargów - sprzęt laboratoryjny, sprzątanie pomieszczeń, materiały medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5169814 2020-01-22 Wielkopolskie Dostawa żywności – artykuły rybne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): bsizp-3-2019 3.1. Postępowanie obejmuje dostawę (wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169804 2020-01-22 Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi odprowadzenia ścieków i dostawy wody do budynków gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169805 2020-01-22 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FR.271.7.2019.EK 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości, pielęgnacja terenó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169810 2020-01-22 Zakup przenośnego odbiornika monitoringowo-pomiarowego. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP-2224-13/128/2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169811 2020-01-22 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/45/2019 Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu karetką transportową typu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169813 2020-01-22 Wielkopolskie Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169816 2020-01-22 Podlaskie Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont stolarki drewnianej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Tadeusza Kościus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169818 2020-01-22 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/2019/ON . Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa bieżąca sprzedaż za pomocą elektro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169820 2020-01-22 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSP/1/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169822 2020-01-22 Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Skalica Boczna na działkach 275/4 i 275/5 obr. 7 jedn. ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169824 2020-01-22 Podlaskie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z Gminy Suwałki.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/03/2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169827 2020-01-22 Mazowieckie Usługa wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kserowania, skanowania Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PK.ZZP.26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169830 2020-01-22 Wielkopolskie Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawę i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im.gen.dyw....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169831 2020-01-22 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 11/ZA/19 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części wejściowej wraz z przebudową patio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169832 2020-01-22 Śląskie Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja terenu po dawnej spółd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169833 2020-01-22 Śląskie Usługę odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169835 2020-01-22 Opolskie Wykonanie podobnych usług do zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzeg w latach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169838 2020-01-22 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RDW.OS.271-7/19 Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169842 2020-01-22 Mazowieckie Usługa dostępu do narzędzia do badania ról zespołowych zawierającego pakiet jednostek testowych w ilości 600 sztuk Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169798 2020-01-22 Usługa pielęgnacji trawników dywanowych, krzewów i rabat bylinowych zgodnie z Planem pielęgnacji terenów zielonych Kopalni Soli W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169800 2020-01-22 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI-II.272.37.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169801 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie CRZP/247/2019/AEZ Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń biurowych Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169803 2020-01-22 Wielkopolskie Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Kole oraz pomieszczeń wynajmowanych na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169909 2020-01-22 Mazowieckie Konserwacja lokali i budynków należących do zasobu Gminy Piaseczno. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): spr.144/2019 Prace...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169928 2020-01-22 Mazowieckie Świadczenie na rzecz Zleceniodawcy pomocy prawnej w zakresie DOM Wiśniowa. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GN/MO/10/10/G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169924 2020-01-22 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 04/2019/MPW 1. Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i uzupełnienie dokumentacji techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169922 2020-01-22 Sukcesywna dostawa pojemników na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169921 2020-01-22 Lubelskie Dostawa oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Żółkiewka w 2020 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.7.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169920 2020-01-22 Wielkopolskie Remont korytarzy parteru budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43 - Etap III Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169919 2020-01-22 Dolnośląskie Wykonanie podobnych usług do zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzeg w latach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)