Wyniki przetargów - zieleń - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5083000 2019-11-14 Opolskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2019 r. do 15.04.2020 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083018 2019-11-14 Zachodniopomorskie Remont i przebudowa ulic: Zaułek Chełmiński, Zbożowa, Piaskowa, Gdańska w Wałczu 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083019 2019-11-14 Świętokrzyskie Dostawa węgla dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie w sezonie 2019-2020 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083020 2019-11-14 Mazowieckie Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektu wojskowego w Rozewiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/III/30/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083022 2019-11-14 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK,271.12.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 107478...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083024 2019-11-14 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WOA.272.9.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie budynku Starostwa P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083025 2019-11-14 Przebudowa pokoi mieszkalnych w internacie sportowym Champion w COS-OPO w Spale Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 15/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083030 2019-11-14 Dolnośląskie Remont drogi gminnej w miejscowości Łojowice nr 117426D Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BS.271.9.2019 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083032 2019-11-14 Małopolskie Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy:OZ/D/19/98/EK ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083035 2019-11-14 Podkarpackie Remont dróg na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2019r. – część II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RL.271.28.2019 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083036 2019-11-14 Prace remontowe na II piętrze w budynku Audytoryjnym przy ul. M. Skłodowskiej Curie 9 w Bydgoszczy Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083038 2019-11-14 Wielkopolskie Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta Puszczykowa. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.17.2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083039 2019-11-14 Mazowieckie Dostawa i montaż modułowego systemu regałów stacjonarnych do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083042 2019-11-14 Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.8.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083043 2019-11-14 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na rok 2020 Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083044 2019-11-14 Zachodniopomorskie Remont i przebudowa ulicy Piaskowej w Wałczu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I.7013.3.2019 1. Przedmiotem zamówienia s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083046 2019-11-14 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.50.2019 Przebudowa drogi gminnej ulicy Polesie I etap. Wykonanie chodnika na odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083057 2019-11-14 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIT.271.3.11.2019 W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się wykonanie przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083060 2019-11-14 Wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082996 2019-11-14 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w Wałkowej – Wałkowa 5 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z.270...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083003 2019-11-14 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PUK.PR/ZP/2019/09/04 1. Nazwa przetargu: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083005 2019-11-14 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A.272.C 49.2019 Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa według załącznika nr 2 do SIWZ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083006 2019-11-14 "Modernizacja lokalu mieszkalnego Balinka 16/1 w budynku dwurodzinnym” – II przetarg. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083008 2019-11-14 Podkarpackie Przebudowa dróg gminnych nr 116307R, 116308R w Medyce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiD.271.9.2019 Przedmiotem inwes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083010 2019-11-14 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.11.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 107474...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083011 2019-11-14 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2 na odcinku od km 0+000 do km 1+490 o łącznej długości 1,490 k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083012 2019-11-14 Dolnośląskie Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZD.272.10.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083017 2019-11-14 Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowościach Drohojów, Duńkowiczki, Walawa, Olszynka, Hnatkowice, Ciemię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083059 2019-11-14 Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083014 2019-11-14 Remont budynku przy ul. ognik 20 ABC w poznaniu - Etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA.201.65/2019 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)