Wyniki przetargów - woj. realizacji: wielkopolskie - zieleń - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5110318 2019-12-05 Wielkopolskie Kampania w Internecie promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) i Program Operacyjny Wiedza Edukacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110291 2019-12-05 Wielkopolskie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110431 2019-12-05 Wielkopolskie Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania w ramach projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzega...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110299 2019-12-05 Wielkopolskie Budowa ul. Brzozowej w miejscowości Człopa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): B.271.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110525 2019-12-05 Wielkopolskie „Kontrola okresowa pięcioletnia stanu technicznego i przydatności do użytkowania lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Lut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110528 2019-12-05 Wielkopolskie Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019/2020 do szkół na terenie Gminy Kije Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPO.26.2.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110638 2019-12-05 Wielkopolskie Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznegow Poznaniu oraz ich integracja z is...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110727 2019-12-05 Wielkopolskie Przebudowa drogi gminnej - ul. Szymbarskich Zakładników w Szymbarku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WG.271.20.2019.WC ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110725 2019-12-05 Wielkopolskie Przedłużenie serwisu gwarancyjnego i licencji dla urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Palo Alto PA-820 oraz przedłużenie licencj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110723 2019-12-05 Wielkopolskie DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110717 2019-12-05 Wielkopolskie TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WILCZYCACH WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTŁOWNIĄ – REMON...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110703 2019-12-05 Wielkopolskie Remont toalet na IV piętrze w budynku „C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110707 2019-12-05 Wielkopolskie Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1/8 w Śremie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BP.271.42.2019.BS Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110754 2019-12-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: ZP/BZP/309/2019, Dostawa zautomatyzowanego mikroskopu odwróconego II.1.4) Krótki opis: 1.Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110839 2019-12-05 Wielkopolskie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020–2022 cystern dystrybutorów paliwowych o poj. 10 m3 na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110826 2019-12-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110863 2019-12-05 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZP/DIT/44/19. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi obejmującej nadzór autor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110932 2019-12-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: WĘDLINY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110933 2019-12-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: DRÓB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110881 2019-12-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: MIĘSO DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110963 2019-12-05 Wielkopolskie PRZEBUDOWA DRÓG: 1) PRZEBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ W LUTUTOWIE NA DZIAŁCE 561. 2) PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110979 2019-12-05 Wielkopolskie zakup (dostawa) agregatów wody lodowej wraz z montażem i instalacją dla Oddziału Okulistyki obiekt szpitala ul. Szamarzewskiego 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110868 2019-12-05 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WR-RGK.271.36.2019 5.1. Zamówienie obejmuje budowę ulicy Batorego w Jarocinie w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110973 2019-12-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pierwsza część zamówienia Doposażenie pracowni zawodowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111227 2019-12-05 Wielkopolskie SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW OPAŁOWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111212 2019-12-05 Wielkopolskie wykonanie naprawy awaryjnej myjko – dezynfektora Discher Piccolo 500 o s/n 9901 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Neuro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111296 2019-12-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: pakiet nr 9 wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111325 2019-12-05 Wielkopolskie Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: 70-Pułku Piechoty w Pleszewie i Dmowskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111330 2019-12-05 Wielkopolskie „Długookresowy najem nowej lub po demonstracyjnej /powystawowej zamiatarki drogowej na podwoziu pojazdu ciężarowego.” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111418 2019-12-05 Wielkopolskie Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)