Wyniki przetargów - woj. realizacji: pomorskie - osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5169990 2020-01-22 Pomorskie Świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu oprogramowania Dom 5 objętego umową licencyjną wynikającą z umowy nr OAZP.272/22/2013 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170215 2020-01-22 Pomorskie „Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji podsystemów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspoma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170410 2020-01-22 Pomorskie Usługi geodezyjne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-OG.7720.498.2019 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170436 2020-01-22 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170530 2020-01-22 Pomorskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170819 2020-01-22 Pomorskie Świadczenie kompleksowych usług oświetlenia na terenie Gminy Grudziądz Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.35.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167910 2020-01-21 Pomorskie Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej w Lęborku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.60.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167876 2020-01-21 Pomorskie Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie w Obwodzie Drogowym w Suchaniu z siedzibą w Tarnowie w systemie dozoru fi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168365 2020-01-21 Pomorskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168637 2020-01-21 Pomorskie NADZÓR INWESTORSKI nad realizacją zadania " Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168862 2020-01-21 Pomorskie 4. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni stołówki oraz lady wydawczej stołówki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169054 2020-01-21 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego II.1.4) Krótki opis: 2. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169082 2020-01-21 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa magnetronów oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb stacji radarowych Krajowego Systemu Bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169124 2020-01-21 Pomorskie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169105 2020-01-21 Pomorskie „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz usługą dystrybucji w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. do obiektów i lokali ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169162 2020-01-21 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy miasta Wejherowa w 2020 r. II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169241 2020-01-21 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Zakup usługi hotelarsko-gastronomicznej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0063 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169345 2020-01-21 Pomorskie Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166786 2020-01-20 Pomorskie Świadczenie usług prania i czyszczenia chemicznego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 184/ZP/19 Usługa prania wodnego obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166920 2020-01-20 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 i 2 internatów dla uczniów przy ul. Tęczowej 25, 26 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167176 2020-01-20 Pomorskie Dostawa pomocy dydaktycznych „Biologia” dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167174 2020-01-20 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIG.271.13.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi odbierania i transpor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167554 2020-01-20 Pomorskie Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - system OTAGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167543 2020-01-20 Pomorskie Budowa oświetlenia drogowego ul. Spółdzielczej w Lęborku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 622357-N-2019 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170170 2020-01-20 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu 65 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170471 2020-01-20 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet III - Umowa 118/2019 1. Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164903 2020-01-17 Pomorskie Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164947 2020-01-17 Pomorskie WYKONANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH I PROWADZENIA RUCHU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYSTĘPUJĄCYCH W CIĄGU DR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165267 2020-01-17 Pomorskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Trzebielino w 2019 roku - Pakiet I - uzupełnienie Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165308 2020-01-17 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/BZP/404/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów promocyjnych – 1500 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)