Wyniki przetargów - surowce napędowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5113472 2019-12-07 Dolnośląskie „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą kotła oraz remont istniejącej kotłowni w budynku B Urzędu Miasta w Krośnie O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113471 2019-12-07 Wielkopolskie Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych związanych z roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112105 2019-12-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 141.2711.86.2019 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112007 2019-12-06 Śląskie Zakup komunikatora internetowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2401-ILZ_.260.64.2019, ZKP-32/2019 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112010 2019-12-06 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L i 1261L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZ-VII....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112011 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IT. 271.13.2019 Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Puławy, jednostek organi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112012 2019-12-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRZ.271.8.2019.ZP 1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych na rzecz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112014 2019-12-06 Przebudowa dróg gminnych nr 000407F i nr 000412F w Lubczynie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIT.271.04.2019.MGL Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112045 2019-12-06 Mazowieckie PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2724W W CAŁOWANIU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP/P-16/2019 PRZEBUDOWA DROGI POWIAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112074 2019-12-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/11/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu hakowego wraz z urządzeniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112079 2019-12-06 Mazowieckie Dostawa wózka widłowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/2/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112080 2019-12-06 Dolnośląskie Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Siemianowicach Śląskich w 2020r. ul. Karola Szymanowskiego 11 Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112082 2019-12-06 Śląskie Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach,m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112083 2019-12-06 Mazowieckie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112085 2019-12-06 Mazowieckie Utrzymanie i konserwacja dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (numer postępowania: 57/ZP/19). Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112086 2019-12-06 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AD II.271.4.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112088 2019-12-06 Opolskie „Dostawa licencji, wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych" Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112089 2019-12-06 Śląskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony skwerek przy Leśnej – zagospodarowanie terenu” Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112091 2019-12-06 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P.370.7.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwesty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112097 2019-12-06 „Wykonanie systemu nawadniania płyty boisk przy obiektach sportowych w ul. Głównej (tylko etap I), Kusocińskiego, Sportowej w opa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112102 2019-12-06 CRZP/226/2019/AEZ Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu Auli budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112103 2019-12-06 Lubelskie Usługa opieki serwisowej oraz bieżący nadzór nad systemami informatycznymi CliniNET, NetRAAD, STER, SakPRO, Eurosoft-Apteka wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111983 2019-12-06 Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111986 2019-12-06 Małopolskie “Przebudowa potoku Jodłowskiego – poprawa infrastruktury wodnej”, Część I: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Jodłowskim w km....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111987 2019-12-06 "Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.042.4.2019.KC ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111988 2019-12-06 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RID.ZP.271.2.29.2019 Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Krzecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111989 2019-12-06 Pomorskie „Zakup końcowych urządzeń dostępowych ze zdalnym sterowaniem poprzez sieć TCP/IP dla systemów łączności radiowej DMR i TETRA” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111991 2019-12-06 Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii mediowej Projektu Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111993 2019-12-06 Mazowieckie Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów kuchennych ulegających biodegra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111994 2019-12-06 Remont pomieszczeń sali operacyjnej urazowej i chirurgicznej, pomieszczeń przygotowalni i magazynów materiałów sterylnych i częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)