Wyniki przetargów - woj. realizacji: pomorskie - projekt wod-kan - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5111989 2019-12-06 Pomorskie „Zakup końcowych urządzeń dostępowych ze zdalnym sterowaniem poprzez sieć TCP/IP dla systemów łączności radiowej DMR i TETRA” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112003 2019-12-06 Pomorskie Rekultywacja terenów gminnych po nielegalnej eksploatacji bursztynu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 67/B/PZ/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112005 2019-12-06 Pomorskie Zakup używanego zarejestrowanego samochodu specjalnego - pożarniczego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): V.271.5.2019.ROŚ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112094 2019-12-06 Pomorskie Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przy ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej – działki 103, 106/1, 119, 122/5, 146 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112379 2019-12-06 Pomorskie Roczna sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby stołówki internatu TL w Warcinie Roczna sukcesywna dostawa artykułów mrożonych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112445 2019-12-06 Pomorskie Dostawa sprzętu elektronicznego do klubów seniora oraz rodziny w ramach projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112441 2019-12-06 Pomorskie Dostawa wyposażenia do klubów seniora oraz rodziny w ramach projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112555 2019-12-06 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r. II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112602 2019-12-06 Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy przed degradacją wraz z odtworzeniem odwodnienia w rejonie ul. Płk. Dąbk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112622 2019-12-06 Pomorskie Roczna sukcesywna dostawa wędlin i mięsa do stołówki internatu TL w Warcinie Roczna sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do stołów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112663 2019-12-06 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 10 000 000,00 PLN II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112739 2019-12-06 Pomorskie „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112756 2019-12-06 Pomorskie Roczna sukcesywna dostawa i owoców do stołówki znajdującej się na terenie internatu TL w Warcinie Roczna sukcesywna dostawa war...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112763 2019-12-06 Pomorskie Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas wydarzenia Finał konkursu Miss Polski 2019 „Festiwal P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113016 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zadanie V: Oczyszczenie z roślinności koryta rzek: Kanał Sitno oraz Bieniek II.2.4) Opis zamówienia: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112580 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR 10 II.2.1) Nazwa: Zadanie III, część 4: Oczyszczenie z roślinności koryta rzeki Węgiermuca II.2.4) Opis zamówienia: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113024 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112587 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1 – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113046 2019-12-06 Pomorskie Instalacja do higienizacji i granulacji osadów ściekowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/2-2019 Przedmiotem niniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113057 2019-12-06 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.272.10PN.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Odbudowa drogi powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113063 2019-12-06 Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Karsino - Dzierżęcin: Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113068 2019-12-06 Pomorskie Budowa drogi gminnej Nr 114119 G – ulicy Leśnej w Kwakowie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumenta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113326 2019-12-06 Pomorskie Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe na działce nr 114/17 w miejscowości Zagórki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113346 2019-12-06 Pomorskie Remont elewacji wraz z izolacją ścian przyziemia budynku nr 10 – III ETAP – elewacje E30 - E32 na terenie Akademii Marynarki Woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113388 2019-12-06 Pomorskie Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113488 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Łowiczu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113491 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część 5 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Radomsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113492 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część 6 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Sieradzu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113493 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część 7 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Wieluniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112648 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Kutnie Przeprowadzenie w ramach GPR2020, bezpośrednich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)