Wyniki przetargów - projekt wod-kan, artykuły spożywcze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5176796 2020-01-28 Wielkopolskie Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 65/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176666 2020-01-28 Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176830 2020-01-28 Podlaskie Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176678 2020-01-28 Dolnośląskie Nasiona kukurydzy DKC 3697 FAO 240 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176694 2020-01-28 Śląskie Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WG.I.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176811 2020-01-28 Mazowieckie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drewnica w roku 2020. leśnictwa Ostrówek, Łeka, Leśniakowiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176923 2020-01-28 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu numer POIiŚ 5.1-19.4 pn.: Popr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176878 2020-01-28 Pomorskie Dostawa kontenerów typu Kp-32. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KM/12/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontener...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176786 2020-01-28 Podkarpackie Nadzór Inwestorski nad modernizacją energetyczną Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176861 2020-01-28 Małopolskie Nadzór nad oprogramowaniem finansowo księgowym Colos Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 68/2019 Przedmiotem zamówienia na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176760 2020-01-28 Pomorskie Zakup z dostawą części komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176846 2020-01-28 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MOGIELNICA PRZEZ OKRES ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176901 2020-01-28 „ Budowa instalacji powietrznych gazowych pomp ciepła wraz z kotłem, instalacją gazową oraz modernizacja instalacji centralnego o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176670 2020-01-28 Mazowieckie „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176891 2020-01-28 Dolnośląskie Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.01.2020-30.06.2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177124 2020-01-28 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pozysaknie mieszane II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177214 2020-01-28 Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej poprzez wprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w drogowym przejściu graniczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177181 2020-01-28 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.12.2019 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Usługa wyłapywania i o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177194 2020-01-28 Mazowieckie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu Ø 150 z niezbędnymi dojazdami, w granicach pasa drogowego, w ci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177198 2020-01-28 Mazowieckie Dostawa i montaż zasilacza UPS do obiektu Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SEZ-DKRZ-WP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177130 2020-01-28 Wielkopolskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości oraz w lok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177131 2020-01-28 Zachodniopomorskie "Dekoracja i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/9/2019 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177153 2020-01-28 Lubelskie „Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych znajdujących się w ciągach drogowych dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177164 2020-01-28 Wielkopolskie Dostawa, zamontowanie i uruchomienie ekranu LED Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TA/ZP-39/2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177172 2020-01-28 Wielkopolskie Dostawa nowej, benzynowej z instalacją LPG, maszyny do konserwacji lodu na sztuczne lodowisko Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176912 2020-01-28 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1: Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarki leśnej określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177136 2020-01-28 Śląskie „Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudziniec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023” Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177157 2020-01-28 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RBD.2710.1.2019.BK Dostawa oleju napędowego na potrzeby gminy Krzczonów w latach 2020-20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177256 2020-01-28 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet VIII – Szkółka leśna i nasiennictwo II.2.4) Opis zamówienia: Pakiet ten obejmuje kompleksową obsługę sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177255 2020-01-28 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet VII – leśnictwa: Chlebów, Skarbona, Maszewo II.2.4) Opis zamówienia: Pakiet ten obejmuje prace z zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)