Wyniki przetargów - projekt wod-kan, artykuły spożywcze, zieleń - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5203840 2020-02-25 Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203853 2020-02-25 Śląskie Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.2020 Określenie wielkości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203841 2020-02-25 Ścieżki rowerowe w centrum miasta" w zakresie "Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Kat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203823 2020-02-25 Dolnośląskie Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice od km 77+510,09 do km 77+614,09. Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203829 2020-02-25 Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203830 2020-02-25 Lubelskie Zakup wyposażenia do SOK w Inspektoracie ZUS w Tomaszowie Lubelskim. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 030000/271/7/2019-Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203835 2020-02-25 Małopolskie Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2020 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203837 2020-02-25 Śląskie „Bieżące utrzymanie oraz modernizacja dróg wewnętrznych na terenie miasta Bielska-Białej w 2020 roku” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203822 2020-02-25 Dolnośląskie Ochrona mienia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 48/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203820 2020-02-25 Małopolskie Obsługa infolinii oraz działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa pod marką Ekocentrum Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203854 2020-02-25 Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem w ramach zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejąceg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203848 2020-02-25 Świętokrzyskie Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: Dokończeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203844 2020-02-25 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla termomodernizacji budynków: budynku OSP w Chorągwicy, budynku MGOPS w Wieliczce przy ul. Sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203832 2020-02-25 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203825 2020-02-25 Łódzkie Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203803 2020-02-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wyroby do hemodializy i hemodiafiltracji 1 Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym worek 150 2 Igła p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203951 2020-02-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Płyny do hemodializy i hemodiafiltracji 1 Dializat Ci-Ca K2/K4- wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych worka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5203849 2020-02-25 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa leków 1 (1) Acard 75 mg op. 30 tabl. op. 4 2 (2) ACC tabl. musujące 200 mg a 20 op. 41 3 (3) Alan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204219 2020-02-25 Mazowieckie Promocja Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów podczas meczów sekcji piłki ręcznej zespołu Wisła Płock S.A. w 2020 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204220 2020-02-25 Dolnośląskie „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.48.2019 Przedmiotem Zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204221 2020-02-25 Mazowieckie Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.88...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204218 2020-02-25 Mazowieckie Rozbudowa drogi gminnej ul. Bankowej w Zielonce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIZ.ZP.2712.4.2020 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204222 2020-02-25 Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku Działu Konserwacji Zabytków Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204226 2020-02-25 Świętokrzyskie Techniczny ogród – Rewitalizacja centrum osiedla w Gorzycach: część II - Roboty dodatkowe. 2) Edward Siedlak - Kierownik budowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204227 2020-02-25 Warmińsko-Mazurskie Budowa falochronu zabezpieczającego-pływającego wraz z ubezpieczeniami brzegowymi na jez. Drawsko przy Ośrodku Sportów Wodnych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204228 2020-02-25 Łódzkie Budowa budynku Przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego - w systemie zaprojektuj i wybuduj Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204200 2020-02-25 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FED.271.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek. Zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204114 2020-02-25 Podlaskie Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Rehabilitacji w Becejłach. Termomodernizacja budynku ośrodka rehabilitacji w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204118 2020-02-25 Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa do Zakładu Karnego w Raciborzu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKw.2232.7.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204187 2020-02-25 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ADZ.25.3.2020 Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów poligraficzno-reklamowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)