Wyniki przetargów - projekt wod-kan, artykuły spożywcze, pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5196247 2020-02-18 Śląskie Dostawa atestowanej stali do produkcji wyrobów budowlanych – Część I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPH.4120.7.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196253 2020-02-18 Małopolskie Przebudowa pomieszczenia badań niszczących Laboratorium TDT w Krakowie poprzez wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196250 2020-02-18 SVA/J/4620-6/2020: Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196231 2020-02-18 dostawa komputera przenośnego Mchtr.261.19.2019 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Mchtr.261.19.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196232 2020-02-18 dostawa komputera przenośnego nr Mchtr.261.22.2019 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Mchtr.261.22.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196233 2020-02-18 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) pakietu opcji kardiologicznych do diagnostyki obrazowej rezon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196234 2020-02-18 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-MS/262-2/19 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196237 2020-02-18 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w m. Ozimek Uzasadnienie: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196238 2020-02-18 Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196239 2020-02-18 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 01/01/2020 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196241 2020-02-18 Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 75 km 100+400 - 100+550, km 103+700 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196245 2020-02-18 Łódzkie Kurs języka angielskiego wg. STANAG 6001 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/2020 1.Przedmiotem zamówienia jest prowadze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196249 2020-02-18 Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196272 2020-02-18 Śląskie Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2020 roku Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196271 2020-02-18 Łódzkie Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196265 2020-02-18 Wymiana oświetlenia w ramach zadania pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196262 2020-02-18 Wykonanie robót budowlanych – remont pieca, celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196259 2020-02-18 Wielkopolskie Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 800-lecia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.40.2019 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196258 2020-02-18 Podkarpackie Uruchomienie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196337 2020-02-18 Lubuskie SVA/K/4620-46/2019: Zakup i dostawa betonu dla potrzeb budowy garażu nr C2 w ramach rozbudowy PST-2 dla JW. 4408 Sulechów (zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196339 2020-02-18 Mazowieckie śRODEK OCHRONY ROŚLIN rOUNDUP fLEX 480 LUB RÓWNOWAŻNY Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 42/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196321 2020-02-18 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Sprawa nr 2610.55.2019.SP : Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie rozbudowa infrastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196322 2020-02-18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.2.2020.NJ Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196324 2020-02-18 Mazowieckie Termomodernizacja Gmachu Mechaniki wraz z Aulą i budynkiem socjalnym w Płocku przy ul. Jachowicza 2 Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196326 2020-02-18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/UR/257/2019 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 30 szt. tapczanów” Szczegółowy opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196327 2020-02-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGK.271.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196328 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie Budowa sali sportowej z zapleczem sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi - etap VII - dostawa i montaż urządzeń, sprzętu, mebli o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196331 2020-02-18 Mazowieckie Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196332 2020-02-18 Łódzkie Odbiór odpadów komunalnych, gruzu i odpadów segregowanych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 6/ZPN/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196333 2020-02-18 Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)