Wyniki przetargów - projekt wod-kan, sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5177605 2020-01-29 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 06/SŻ/20 Dostawy warzyw i owoców przetworzonych - dostawy cykliczne od dnia podpisania u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177623 2020-01-29 Zachodniopomorskie Dostawa wibrafonu dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/AM/5/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177603 2020-01-29 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/13/PN/9/19 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji północno – wschodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177653 2020-01-29 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177654 2020-01-29 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr IV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177657 2020-01-29 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dowóz i odwóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego “Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177619 2020-01-29 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177726 2020-01-29 Utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania gminnych terenów zielonych na terenie miasta i gminy Niepołomice Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177730 2020-01-29 Podlaskie Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177735 2020-01-29 Śląskie „Ubezpieczenie obowiązkowe OC ppm na samochody przejęte dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177746 2020-01-29 Podkarpackie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177749 2020-01-29 Sukcesywna dostawa żywności do stołówek Przedszkola w Żołyni w 2020 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PŻ.261.1.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177840 2020-01-29 Śląskie Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177842 2020-01-29 Wielkopolskie Sukcesywną dostawę różnego rodzaju produktów spożywczych do Ośrodków Szkolenia Wychowania (dalej OSiW) WWK OHP w Chraplewie Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177724 2020-01-29 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178319 2020-01-29 Dolnośląskie „Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – Świdnica ul. Długa 34/2 w ramach zadania pn. „Modernizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178324 2020-01-29 Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Zaklików wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178435 2020-01-29 II.1.1) Nazwa: Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze II.1.4) Krótki opis: W ramach przedmiotowego zadania przewidziana jest:— bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178480 2020-01-29 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178518 2020-01-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa obsługa i serwis układów wentylacji, klimatyzacji, automatyki w węzłach cieplnych oraz zestawach hydrof...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178557 2020-01-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 24 700 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178560 2020-01-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 14 800 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178562 2020-01-29 Śląskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach dla Oddziału Centralny Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176796 2020-01-28 Wielkopolskie Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 65/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176666 2020-01-28 Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176830 2020-01-28 Podlaskie Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176678 2020-01-28 Dolnośląskie Nasiona kukurydzy DKC 3697 FAO 240 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176694 2020-01-28 Śląskie Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WG.I.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176811 2020-01-28 Mazowieckie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drewnica w roku 2020. leśnictwa Ostrówek, Łeka, Leśniakowiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176923 2020-01-28 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu numer POIiŚ 5.1-19.4 pn.: Popr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)