Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubuskie - projekt wod-kan, sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5205412 2020-02-25 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MTO.271.1.2020.KSZ Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa oleju napędowego dla Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5201528 2020-02-24 Lubuskie Roboty budowlane polegające na budowie budynku myjni pojazdów na terenie PST-2 dla potrzeb JW 4408 Sulechów Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5201970 2020-02-24 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług transportu medycznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5202154 2020-02-24 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INW.271.1.5.2019 Budowa infrastruktury drogowej na terenie działek nr 166/7, 166/10, 167...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200928 2020-02-21 Lubuskie ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 15 WOG W SZCZECINIE, POLEGAJĄCE NA DOSTAWIE, N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5201179 2020-02-21 Lubuskie Wykonanie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubuskiego Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199959 2020-02-20 Lubuskie Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenie targowiska przy ul. Spor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199960 2020-02-20 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.96.2019.MB 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200154 2020-02-20 Lubuskie Przebudowa budynku i aranżacja pomieszczenia czytelni na pomieszczenie małego kina zlokalizowanego w budynku wielofunkcyjnym Gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199992 2020-02-20 Lubuskie Bieżące naprawy i utrzymanie gruntowych dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Kłodawa w 2020 roku Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200062 2020-02-20 Lubuskie Utrzymanie bieżące, konserwacja, naprawa, modernizacja oraz dodatkowe prace i roboty związane z sygnalizacją świetlną oraz znakam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5197939 2020-02-19 Lubuskie Przebudowa drogi gminnej w m. Sulęcin ul. Podgórna wraz z budową kanalizacji deszczowej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5198302 2020-02-19 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5198857 2020-02-19 Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich.” Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5198973 2020-02-19 Lubuskie Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5205014 2020-02-19 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Pakiet nr 22: STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO OD PRZODU wraz z najmem instrumentarium 1,1 Stabilizacja odcink...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5205015 2020-02-19 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Pakiet nr 23: Klatki międzytrzonowe substytut kostny 1 Klatka międzytrzonowa to spondylodezy w kręgosłupie lęd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5205016 2020-02-19 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Pakiet nr 24: Proteza trzonu kręgu szyjnego 1 Proteza trzonu kręgu szyjnego, różne rozmiary, materiał PEEK z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5205013 2020-02-19 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Pakiet nr 21: STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO OD PRZODU 1,1 Stabilizacja odcinka szyjnego klatkami międzytrzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196337 2020-02-18 Lubuskie SVA/K/4620-46/2019: Zakup i dostawa betonu dla potrzeb budowy garażu nr C2 w ramach rozbudowy PST-2 dla JW. 4408 Sulechów (zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196516 2020-02-18 Lubuskie Środek ochrony roślin Goltix 700 SC lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 46/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5196771 2020-02-18 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5195331 2020-02-17 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa zabawek, art. sportowych , sprzętu rehabilitacyjnego, pozostałego wyposażenia - świetlica Sandomierska ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5195471 2020-02-17 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 na terenie Nadleśnictwa Lubsko – Obręb Lubsko II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5195595 2020-02-17 Lubuskie PRZEBUDOWA ULICY ŚRODKOWEJ W ŻAGANIU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.271.1.2020 Przedmiot zamówienia obejmuje prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5195877 2020-02-17 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DO-ZP.271.102.2019 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa ośrodka zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5195960 2020-02-17 Lubuskie Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzeniów Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5195391 2020-02-17 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50 % – etap I: wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204604 2020-02-17 Lubuskie Pakiet nr 2 Włóknina medyczna do sterylizacji parą wodną (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min, 135°C/7 min.). Rozmiar 100 x 100 cm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5204607 2020-02-17 Lubuskie Pakiet nr 5 Taśmy do sterylizacji 1 Taśma neutralna bez wskaźnika do zamykania pakietów do sterylizacji parowej (w temp. 121°C/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)