Wyniki przetargów - woj. realizacji: łódzkie - usługi informatyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5110235 2019-12-05 Łódzkie Budowa placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110452 2019-12-05 Łódzkie ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/14/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110436 2019-12-05 Łódzkie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice w 2019 roku: zadanie III Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110553 2019-12-05 Łódzkie Budowa punktu czerpania wody dla celów ppoż. w leśnictwie Trzebiatów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.5.2019 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110300 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: rz. Drzewiczka, km 58+135-59+127, gm. Opoczno Utrzymanie rzek na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110657 2019-12-05 Łódzkie Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110658 2019-12-05 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIZ.271.92.(57).2019 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 106261E we...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110656 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie częściowe nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych, kontrolnych (5-letnich) pomiarów insta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110720 2019-12-05 Łódzkie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111077 2019-12-05 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.GPOŚ.V.271.1.20.2019 2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długotermino...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111222 2019-12-05 Łódzkie Wyposażenie klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111339 2019-12-05 Łódzkie Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP.271.1.28.2019 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111316 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wyroby drobiarskie Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111319 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Mięso i wędliny Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111371 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: odczynniki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111226 2019-12-05 Łódzkie Zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Białobrzegach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZOZ-WR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111492 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ziemniaki jadalne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111520 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa wraz z montażem sprzętu AGD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110829 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 – Samochód osobowy z homologacją M1 – klasa „C” – 5 sztuk II.2.4) Opis zamówienia: Samochód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108302 2019-12-04 Łódzkie dostawa ekologicznych woreczków wielorazowych związanych z Kulturą Dostępna w Kinach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108287 2019-12-04 Łódzkie Wykonanie robót budowlanych – modernizacja elewacji budynków Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej w ramach projektu współfin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108327 2019-12-04 Łódzkie Przebudowa ul. Czarneckiego i Prusa w Andrespolu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.33.58.2019 1. Przedmiotem ninie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108283 2019-12-04 Łódzkie Remont ciągów pieszych wraz z ścieżką rowerową i miejscami postojowymi w pasie dróg ul. Siewnej, ul. Borowej, ul. Wieczność oraz r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108392 2019-12-04 Łódzkie sprzątanie obiektów Teatru Muzycznego w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 3/2019 sprzątanie obiektów Teatru Muzyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108477 2019-12-04 Łódzkie ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108570 2019-12-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 4. Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do pracy z uczniem oraz sprzęt multimedialny. Wyda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108577 2019-12-04 Łódzkie Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn. „Kluczowe sfery rozwoju dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108709 2019-12-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 2.1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108710 2019-12-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie 2.2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108711 2019-12-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie 2.3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)