Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubuskie - usługi informatyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5112431 2019-12-06 Lubuskie Przebudowa części pomieszczeń budynku SPWSZ w Szczecinie na potrzeby Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112742 2019-12-06 Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n. Budowa drogi gminnej – ul. Słonecznikowej w Nowej Soli. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112783 2019-12-06 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Zadanie nr 13 – Owiewki do SA108 II.2.4) Opis zamówienia: Oferowane do przetargu części zamienne muszą: — ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113313 2019-12-06 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.29.2019.ŻS 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113378 2019-12-06 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie leśnictwa Sa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113412 2019-12-06 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie leśnictwa Ta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113413 2019-12-06 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie leśnictwa St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113414 2019-12-06 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie leśnictwa St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113415 2019-12-06 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie leśnictw Str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113416 2019-12-06 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie lesnictwa Gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113417 2019-12-06 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie leśnictwa Św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110631 2019-12-05 Lubuskie Dostawa 17 laptopów typ 15 na potrzeby Urzędu Patentowego RP Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BG-II.211.33.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110659 2019-12-05 Lubuskie Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Witków dz. Nr 508,523,539” Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110684 2019-12-05 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: aktualizacja oprogramowania antywirusowego wraz z dostarczeniem dodatkowych licencji oprogramowania antywirusow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110757 2019-12-05 Lubuskie NAZWA:Dostawa na rzecz Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. nowej maszyny wielooperacyjnej typu forwarder wraz z serwisem g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111336 2019-12-05 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.28.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111629 2019-12-05 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do magazynu Skwierzyna, Międzyrzecz II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110781 2019-12-05 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do magazynu Wędrzyn II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108310 2019-12-04 Lubuskie kompleksowa fizyczna i elektroniczna ochrona osób, mienia i obiektów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/U/MZK/2019 Ochr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108476 2019-12-04 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.7.2019 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108765 2019-12-04 Lubuskie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo-os.Słoneczne”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP.271.17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108594 2019-12-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sprzęt stołowo - kuchenny drobny DOSTAWA SPRZĘTU AGD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108800 2019-12-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzęt elektryczny i gazowy DOSTAWA SPRZĘTU AGD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108957 2019-12-04 Lubuskie Przetarg nieograniczony na realizację przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2020 roku. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108895 2019-12-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 NAZWA:Ostoja Golczewska Przedmiotem zamówienia jest pracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108975 2019-12-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest pracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Torfowisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108775 2019-12-04 Lubuskie Remont wraz z przebudową istniejącej kotłowni na paliwo stałe Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Znak sprawy: DPS/261/6/2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109274 2019-12-04 Lubuskie Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DO-ZP.271.72.2019 W zakres przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109321 2019-12-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont wolnego loklau przy ul.Powstańcow Wielkopolskich 18c/5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109689 2019-12-04 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont wolnego lokalu mieszkalnego przy ul.Powstańców Wielkopolskich 18e/5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)