Wyniki przetargów - woj. realizacji: wielkopolskie - usługi informatyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5113653 2019-12-08 Wielkopolskie Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy w ramach zadania pn. „Wspieranie gospodar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113471 2019-12-07 Wielkopolskie Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych związanych z roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113506 2019-12-07 Wielkopolskie Zapytanie o cenę na sukcesywną sprzedaż opału dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 1) 450 ton groszku, o wartości opałow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113541 2019-12-07 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.VI.272.10.2019 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113551 2019-12-07 Wielkopolskie Budowa parkingu P&J przy Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w ramach zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111998 2019-12-06 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 116/PN/2019 Naprawa cystern paliwowych. Miejsce realizacji zamówieniania ta terenie 11 b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112099 2019-12-06 Wielkopolskie odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni gminnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112174 2019-12-06 Wielkopolskie Kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112228 2019-12-06 Wielkopolskie Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowal Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.08.2019 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112233 2019-12-06 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZ.271.2.26.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ulic Dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112371 2019-12-06 Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo) wraz z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112454 2019-12-06 Wielkopolskie Dowóz i odwóz uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Okonek w roku 2020 oraz dowóz i odwóz uczniów niepełno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112432 2019-12-06 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WR.272.47.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i złomowanie tablic reje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112439 2019-12-06 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZSCKR.071/4/6/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 450 ton pelletu opałowego do Ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112481 2019-12-06 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112238 2019-12-06 Wielkopolskie Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA.201.81/2019 Wymiana urządzeń pomiarowych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112680 2019-12-06 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Swarzędz – Budowa sieci wodociągowej w ul. Pogodnej. II.1.4) Krótki opis: Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112692 2019-12-06 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112740 2019-12-06 Wielkopolskie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Jędrzejewo gm. Lubasz" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP-2.2410....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112681 2019-12-06 Wielkopolskie Nazwa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112850 2019-12-06 Wielkopolskie - "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w m. Boruszyn" - "Przełożenie chodnika, obniżenie krawężnika na przejściu dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112961 2019-12-06 Wielkopolskie Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113027 2019-12-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: 1. Wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego województwa lubusk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113028 2019-12-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: 1. Wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego województwa lubusk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113051 2019-12-06 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UK/07/2019 1.Nazwa zadania:. „Budynek wielorodzinny 8 lokalowy nr 5 w rejonie ulic Greck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113060 2019-12-06 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.29.2019 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. budowa szczelnego zbiorni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112607 2019-12-06 Wielkopolskie "Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 0+000 do km 7+800" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DM.272.6.2019....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112623 2019-12-06 Wielkopolskie remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP-2.2410.8.2019 : • Mechanic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112631 2019-12-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: PAKIET NR 1 I podłoża w butelkach nie podano nie podano II podłoża w proszku nie podano nie podano III ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113170 2019-12-06 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET NR 2 1 Amikacin 30 op./50 kr. 50 2 Ampicillin 10 op./50 kr. 40 3 Aztreonam 30 op./50 kr. 40 4 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)