Wyniki przetargów - woj. realizacji: wielkopolskie - usługi informatyczne, place zabaw - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5177842 2020-01-29 Wielkopolskie Sukcesywną dostawę różnego rodzaju produktów spożywczych do Ośrodków Szkolenia Wychowania (dalej OSiW) WWK OHP w Chraplewie Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178596 2020-01-29 Wielkopolskie Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Dopiewo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ROA.271.35.2019 1. Wsp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176796 2020-01-28 Wielkopolskie Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 65/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177130 2020-01-28 Wielkopolskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości oraz w lok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177164 2020-01-28 Wielkopolskie Dostawa, zamontowanie i uruchomienie ekranu LED Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TA/ZP-39/2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177172 2020-01-28 Wielkopolskie Dostawa nowej, benzynowej z instalacją LPG, maszyny do konserwacji lodu na sztuczne lodowisko Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176873 2020-01-28 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarnobór w roku 2020 – zamówienie z art. 67 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177562 2020-01-28 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Kanał Miłosławski II.2.4) Opis zamówienia: Zakres robót obejmuje dla: — wykoszenie porostów ręczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177563 2020-01-28 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Kanał Nekielski i rz. Moskawa II.2.4) Opis zamówienia: Zakres robót obejmuje: Kanał Nekielski: — ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177566 2020-01-28 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Powa II.2.4) Opis zamówienia: Zakres robót obejmuje: — wykoszenie skarp mechaniczne i ręczne z po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175610 2020-01-27 Wielkopolskie „Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w budynkach oraz na posesjach Sądu Rejonowego w Wałbrzychu” Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176605 2020-01-27 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Realizacja w 2020 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Zaleśniak II.2.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176135 2020-01-27 Wielkopolskie Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym realizowanego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176542 2020-01-27 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czaplinek w roku 2020 - pakiet V Leśnictw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176046 2020-01-27 Wielkopolskie UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO KOŁUDA WIELKA. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176114 2020-01-27 Wielkopolskie Zamówienia publiczne prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zamówienia podstawowego pn.: Interwencyjne wypompowyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177643 2020-01-27 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część nr 4 – Rzeka Trojanka II.2.4) Opis zamówienia: Roboty na obiekcie polegać będą na: — usuwaniu namulisk i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5174081 2020-01-24 Wielkopolskie Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/2019/ZP-5 1) do 180 ton - węgla orze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173333 2020-01-24 Wielkopolskie Dostawa żywności – produkty mięsne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BSIZP-8-2019 3.1. Postępowanie obejmuje dostawę (wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5174616 2020-01-24 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: artykuły spożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173765 2020-01-24 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Leśnictwo Prusinowo Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173757 2020-01-24 Wielkopolskie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy i miasta Odolanów oraz dróg powiatowych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173326 2020-01-24 Wielkopolskie Dostawa żywności – drób Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BSIZP-4-2019 3.1. Postępowanie obejmuje dostawę (wielkości sza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173279 2020-01-24 Wielkopolskie Dostawa żywności – artykuły spożywcze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BSIZP-7-2019 3.1. Postępowanie obejmuje dostawę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178397 2020-01-24 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 55 NAZWA: Pakiet 55 1. Zestaw do punkcji jamy opłucnej z żółtym kranikiem trójdrożnym, posiadający w zestawie: cienkości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178635 2020-01-24 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Pakiet 16 Niewchłanialne retraktory do identyfikacji narządów, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178638 2020-01-24 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Pakiet 19 1 "Zestaw szewny do odbarczania (antyewentracyjny). Zestaw zawiera: a) szew niewchłanialny, wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176496 2020-01-23 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Endoproteza stawu biodrowego z opcją cementowaną i bezcementową 1 Trzpień bezcementowy, krótki, mocowany przyna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5172653 2020-01-23 Wielkopolskie Utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów na terenie miasta Puszczykowa w roku 2020 Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5172689 2020-01-23 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)