Wyniki przetargów - woj. realizacji: śląskie - usługi informatyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5113513 2019-12-07 Śląskie Przebudowa drogi gminnej w Osjakowie - ul. Słowackiego i Kochanowskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIZ.271.10.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113530 2019-12-07 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.1.0072.2019 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113533 2019-12-07 Śląskie Dostawa elektronicznych wokand na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I.391.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113477 2019-12-07 Śląskie Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Częstochowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GSR.361-04/19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112007 2019-12-06 Śląskie Zakup komunikatora internetowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2401-ILZ_.260.64.2019, ZKP-32/2019 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112082 2019-12-06 Śląskie Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach,m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112089 2019-12-06 Śląskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony skwerek przy Leśnej – zagospodarowanie terenu” Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112100 2019-12-06 Śląskie Sprzedaż z dostarczeniem i montażem mebli wraz z wyposażeniem lokali mieszkalnych w Żorach przy Biskupa 38, 40 mieszkanie 1, 2, 3,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112200 2019-12-06 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AIR.271.9.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Marii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112252 2019-12-06 Śląskie Pielenie nasadzeń zrealizowanych w ramach projektu: " Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze - etap I i II" n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112395 2019-12-06 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.74.2019 3.Przedmiot zamówienia: wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej w mieście ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112374 2019-12-06 Śląskie „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112400 2019-12-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rozbudowa dróg gminnych: ul. Ogrodowej w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112417 2019-12-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rozbudowa dróg gminnych: ul. Dębowej, ul. Polnej, ul. Sosnowej w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112385 2019-12-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część A: oświetlenie filmowe Dostawa profesjonalnego sprzętu filmowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112440 2019-12-06 Śląskie „Dostawa materiałów budowlanych – lakiery specjalistyczne utwardzane promieniami UV ” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112425 2019-12-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część B: osprzęt oświetleniowy Dostawa profesjonalnego sprzętu filmowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112426 2019-12-06 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część C: osprzęt kamerowy Dostawa profesjonalnego sprzętu filmowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112373 2019-12-06 Śląskie Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik na osiedlu Rogi - etap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112475 2019-12-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112476 2019-12-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót rozbiórkowych budynku kotłowni ogrodnictwa wraz z przyległym wiaduktem, znajdującego się na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112569 2019-12-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Sieradzu – Nadzór Wodny w Kłobucku II.1.4) Krótki opis: Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112597 2019-12-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112669 2019-12-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości: 7 910 011,00 PLN przeznaczonego na zfinansowanie planowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112691 2019-12-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Obsługa urządzeń klimatyzacji grupowej i lokalnej dla JSW S.A. KWK Knurów–Szczygłowice II.1.4) Krótki opis: Obsługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112749 2019-12-06 Śląskie Usługa prania i dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZP/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112738 2019-12-06 Śląskie Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112758 2019-12-06 Śląskie Zakup samochodu strażackiego lekkiego dla jednostki OSP Górniki. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.11.2019.PW 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112847 2019-12-06 Śląskie Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRZ.271.2.2019.ZP 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112864 2019-12-06 Śląskie Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)