Wyniki przetargów - kursy i szkolenia inne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5048541 2019-10-15 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK - NZ/290/3400/171...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048531 2019-10-15 Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048532 2019-10-15 Świętokrzyskie Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 112553E Łączkowice - gr. gm. Masłowice - Pratkowice - Rudka - Kolonia Krzętów na odcinku od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048534 2019-10-15 Pomorskie Przetarg nieograniczony pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla, poprzez moder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048535 2019-10-15 Mazowieckie Przebudowa dróg gminnych: nr 250714W Wejdo - Tyczek od km 0+000,00 do km 660,00 i drogi gminnej ulica Kurpiowska w miejscowości Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048540 2019-10-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): C/34/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048542 2019-10-15 Mazowieckie Wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Pań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048544 2019-10-15 Mazowieckie Remont budynku administracyjnego w Składnicy ARM w Lisowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BPzp.261.61.2019 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048545 2019-10-15 Wielkopolskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Szczytniki Czerniejewskie - Czeluścin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.DT.3921.9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048556 2019-10-15 System klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Org.271.26.2019 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048558 2019-10-15 Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą, posypywarką piasku, pługiem do odśnieżania i ładowaczem czołowym wraz z w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048498 2019-10-15 Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa –Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne polega...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048499 2019-10-15 Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudową przedziału medycznego, z noszami z transporterem oraz przenośnym urządzeniem prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048501 2019-10-15 Wielkopolskie Przebudowa chodnika w miejscowości Szczytniki Duchowne – Wola Skorzęcka Gmina Gniezno Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048504 2019-10-15 Śląskie „Usługi pielęgnacyjne krzewów oraz karczowanie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048505 2019-10-15 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGKiT.271.12.2019 Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048510 2019-10-15 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I/PN/148/2019/EP 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048511 2019-10-15 Podlaskie Wykonanie remontu instalacji oświetlenia zewnętrznego w Składnicy ARM w Ełku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BPzp.261.53...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048512 2019-10-15 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZI.271.4.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 114006E granica Gminy Złoczew – Leśniki na od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048513 2019-10-15 Podlaskie Przebudowa drogi gminnej nr 107565B Dzierżki – Kamińskie Jaski zlokalizowanej na dz. Nr 103 obręb Dzierżki Janowięta Wojciechowię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048514 2019-10-15 Lubuskie Wybór Wykonawcy na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ul. Ułanów. ” Etap 1a od km 0+000,00 do k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048515 2019-10-15 Mazowieckie Usługa rozbudowy widoków w hurtowni danych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, PN-121/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048516 2019-10-15 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZLZ.26.111.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż suw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048517 2019-10-15 Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 2+037, 2+050, 1+094 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+624 na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048518 2019-10-15 Dolnośląskie : REMONT BUDYNKU B Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN 58/19 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu budynku „B”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048521 2019-10-15 Świętokrzyskie Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wildze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.10.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048522 2019-10-15 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 90/2019 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048523 2019-10-15 Wielkopolskie Remont drogi powiatowej nr 2402P Dopiewo-Stęszew na odcinku S5 - Stęszew ( ETAP II ) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048526 2019-10-15 Podlaskie Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy ul. Zachodniej 15 w Białymstoku Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048527 2019-10-15 Warmińsko-Mazurskie Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej na ul. E. Orzeszkowej w Bisztynku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GMP.271.17.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)