Wyniki przetargów - woj. realizacji: małopolskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5110261 2019-12-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/77/2019/DPIR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110303 2019-12-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 75/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dowozu i odwozu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110240 2019-12-05 Małopolskie Modernizacja drogi gminnej ul. H. Sienkiewicza o nr 120289 k w km 0+000,00 do km 0+260,23 w Olkuszu Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110423 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Prowadzenie Punktu Zimowego Utrzymania Dróg na drogach krajowych województwa małopolskiego administrowanych prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110424 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Prowadzenie Punktu Zimowego Utrzymania Dróg na drogach krajowych województwa małopolskiego administrowanych prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110438 2019-12-05 Małopolskie Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja o nr 120271K od km 0+308,00 do km 0+900m wm. Olkusz w Gminie Olkusz Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110426 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Prowadzenie Punktu Zimowego Utrzymania Dróg na drogach krajowych województwa małopolskiego administrowanych prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110582 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: rz. Pilica, km 263+000 – 270+250, gm. Koniecpol

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110583 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: rz. Białka Lelowska, km 1+300 – 2+000 (punktowo) i km 2+000-2+800, gm. Koniecpol

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110554 2019-12-05 Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wydania 9 tomów publikacji wyborów pism w ramach projektu „Polskie studia nad totalitaryzmem” dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110647 2019-12-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-282-15/19 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (wraz z tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110652 2019-12-05 Małopolskie Zakup zintegrowanych zestawów meteorologicznych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/220-97/19/MR Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110666 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie częściowe nr 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110648 2019-12-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.261.102.2019 Dostawa gadżetów promocyjnych NCK: długopis eko biały, smycze, okładka n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110639 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa mebli biurowych typu: biurko, kontenerek na dokumenty, szafa aktowa, stolik okrągły, itp. Dostawa mebl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110812 2019-12-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach zlokalizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110873 2019-12-05 Małopolskie Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110884 2019-12-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.381.088.2019.DW 1) Przedmiotem zamówienia była dostawa bezzałogowego statku powietrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110892 2019-12-05 Małopolskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Doposażenie i zagospodarowanie parku przy Zespole Szkoła Podst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110959 2019-12-05 Małopolskie Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110989 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II - SOŁECTWO WIERCHOMLA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110871 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie X - OSIEDLE KOSARZYSKA Odśnieżanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2019/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110986 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie XI - OSIEDLE KOSARZYSKA Odśnieżanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2019/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110987 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zadanie XII - OSIEDLE KOSARZYSKA Odśnieżanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2019/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110988 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie I - SOŁECTWO ZUBRZYK Odśnieżanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2019/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111018 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie IX - OSIEDLE ŁOMNICA-ZDRÓJ Odśnieżanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2019/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111019 2019-12-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie X - OSIEDLE ŁOMNICA-ZDRÓJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111105 2019-12-05 Małopolskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 12 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111081 2019-12-05 Małopolskie Utrzymanie, konserwacja i naprawy oraz pełnienie funkcji operatora złączy energetycznych typu Moser. Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111166 2019-12-05 Małopolskie Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RDWM-271-1-8/19 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)