Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubelskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5120833 2019-12-13 Lubelskie SVA/U/4620-49/2019: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 1 zlokalizowanym na terenie kompleksu wojskowego przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120873 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: wykonanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej dla budynku Collegium Heliodori Święcicki przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120937 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: wykonanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120972 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1 dostawa bonów towarowych dla pracowników Szpitala z okazji Świat Bożego Narodzenia Dostawa bonów tow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121051 2019-12-13 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121164 2019-12-13 Lubelskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 4 000 000 zł Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.30.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121326 2019-12-13 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 17 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany, numer postępowania 206/Ctr/19/DG II.1.4) Krót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121516 2019-12-13 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 29/19 Prace dostosowawczo - remontowe w oddziałach i pomieszczeniach szpitalnych w SPZOZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121605 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. 1 Plat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121609 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – obejmująca teren działania Rejonu w Jędrzejowie. II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie w ramach general...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121612 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część 5 – obejmująca teren działania Rejonu w Starachowicach; II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie w ramach Gene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121495 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Część 1 – obejmująca teren działania Rejonu w Busku - Zdroju Wykonanie w ramach generalnego pomiaru ruchu 2020 (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121611 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część 4 – obejmująca teren działania Rejonu w Opatowie Wykonanie w ramach generalnego pomiaru ruchu 2020 (GPR 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121765 2019-12-13 Lubelskie Sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SzNSPZOZ.N-ZP.3721-21/19/AP Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121818 2019-12-13 Lubelskie Świadczenie Usług Medycznych w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121834 2019-12-13 Lubelskie Dostawa mebli zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121912 2019-12-13 Lubelskie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 800 000 zł (sześć milionów osiemset tysięcy zł). Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121914 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnospr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121955 2019-12-13 Lubelskie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mistów poprzez budowę studni g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122000 2019-12-13 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OA.272.10.2019.MM Przedmiotem zamówienia jest nadzór i kontrola w pełnym zakresie nad re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122022 2019-12-13 Lubelskie DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKI.271.9.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122138 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Drób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122084 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Różne produkty spożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122129 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122130 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122131 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Owoce warzywa i podobne produkty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122140 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Warzywa owoce i orzech

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122141 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Jaja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122142 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Przetworzone produkty spożywcze (produkty garmażeryjne-świerze)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122157 2019-12-13 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Kawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)