Wyniki przetargów - woj. realizacji: podlaskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5119211 2019-12-12 Podlaskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce” Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119769 2019-12-12 Podlaskie Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119856 2019-12-12 Podlaskie "Przebudowa ulicy Ściegiennego w mieście Brańsk o długości 305 mb" realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117559 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Uporządkowanie istniejącego parku we wsi Ignatki-Osiedle Utworzenie parków rekreacyjnych w miejscowości Ignatki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117613 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Brończany Utworzenie parków rekreacyjnych w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117558 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117681 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa materiałów sanitarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117818 2019-12-11 Podlaskie Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inwesto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117808 2019-12-11 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): In.271.1.22.2019.EW 3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 102025...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117822 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117661 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA CELE KULTURALNO - OŚWIATOWE WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117682 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa materiałów elektrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117889 2019-12-11 Podlaskie Zakup oczyszczalni ścieków 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oczyszczalni ścieków o następujących parametrach: Przepustowość:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118001 2019-12-11 Podlaskie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118241 2019-12-11 Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawy mebli metalowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 52/ZP/WTiZ/19) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118515 2019-12-11 Podlaskie Dostawa oleju opałowego lekkiego grzewczego Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie oleju opalowego lekkiego grzewc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118764 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Meble szkolne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118846 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Warsztaty z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118855 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Kontynuacja zajęć z nauki gry w szachy Realizacja zajęć dodatkowych skierowanych do kadry pedagogicznej oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118856 2019-12-11 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Kontynuacja zajęć z nauki gry w szachy Realizacja zajęć dodatkowych skierowanych do kadry pedagogicznej oraz d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115594 2019-12-10 Podlaskie Budowa drogi gminnej nr 107543 w miejscowości Koćmiery. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.7.2019 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115801 2019-12-10 Podlaskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116365 2019-12-10 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa kasz i ryżu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5115710 2019-12-10 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Mleko i przetwory mleczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5116693 2019-12-10 Podlaskie Przebudowa kanału deszczowego w ul. Żeromskiego w Białymstoku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM-III.271.25.2019 1.Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117024 2019-12-10 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Produkty mleczarskie i tłuszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117051 2019-12-10 Podlaskie Dostawa ciągnika rolniczego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 56/BF/BTiZ/19 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117119 2019-12-10 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Nabiał

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117162 2019-12-10 Podlaskie dostawa produktów mleczarskich dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPO:ZP/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117231 2019-12-10 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa i przygotowanie do eksploatacji rozsiewacza nawozów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)