Wyniki przetargów - drogi, ulice, autostrady, obwodnice, komputery, serwery - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5110324 2019-12-05 Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110321 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie Zakup wraz z dostawą koparko-ładowarki kołowej na potrzeby Działu Inwestycji i Remontów. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110318 2019-12-05 Wielkopolskie Kampania w Internecie promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) i Program Operacyjny Wiedza Edukacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110314 2019-12-05 Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Prudnik Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-I.271.25.2019 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110307 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ulicy Nidzkiej w Piszu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Org.271.25.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110304 2019-12-05 Dolnośląskie „Doposażenie Parku Grabiszyńskiego i Parku miejskiego „Górka Skarbowców” w elementy małej architektury” – ETAP I Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110302 2019-12-05 Mazowieckie Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woroni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110298 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW - ZUS O/Toruń Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 560000/271/09/2019 Przedmiotem zamówienia są pise...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110296 2019-12-05 Opolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110262 2019-12-05 Śląskie Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110326 2019-12-05 Naprawa zabudowy pożarniczej ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego VOLVO FM 4XR - ZADANIE 2. Naprawa zabudowy pożarnicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110269 2019-12-05 Śląskie Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karpackiej 170 w Bielsku-Białej – etap II Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110266 2019-12-05 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPL.271.24.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest ułożenie nawierzchni z płyt drogowych peł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110263 2019-12-05 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-371/101/19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa głosów do czytnika ekranu. 2. Zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110261 2019-12-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/77/2019/DPIR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110295 2019-12-05 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GEO.VIII.262.7.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod przygoto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110293 2019-12-05 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.49.2019 Konserwacja ziemnego stawu Wierzbięcin na działce nr 205/3, obręb Wierzbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110235 2019-12-05 Łódzkie Budowa placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110237 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/DPSNWE/15/2019 Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacyjno–remontowe, utrzymanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110238 2019-12-05 Pomorskie Wymiana posadzki z klepki parkietowej na posadzkę z terakoty podłogowej na parterze budynku szkoły Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110239 2019-12-05 Dostawa chemii profesjonalnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/DPSNWE/12/2019 1. Skoncentrowany płynny detergent do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110291 2019-12-05 Wielkopolskie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110288 2019-12-05 Mazowieckie Przetarg Nieograniczony na zakup Gazu Ziemnego Wysokometanowego ( E) II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego NR 2 w Bytomiu N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110281 2019-12-05 Remont drogi gminnej Straszydle – Rzeki w km 0+440,00-1+295,00 Nr drogi 108613 R Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271/20/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110274 2019-12-05 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 56/19 Przedmiotem zamówienia jest zakup 13 (trzynastu) zestawów do odczytywania danych r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110273 2019-12-05 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2019-2030 w kwocie 800.000,00 zł Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110271 2019-12-05 Opolskie Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach realizowanego w ramach zadania in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110303 2019-12-05 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 75/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dowozu i odwozu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110317 2019-12-05 Mazowieckie Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poraj Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110319 2019-12-05 Mazowieckie Świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w III Oddziale ZUS w Warszawie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 550000/271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)