Wyniki przetargów - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5445404 2020-10-30 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Remont budynku przy ul. Księcia Witolda 78 we Wrocławiu. II.1.4) Krótki opis: Niniejsze postępowanie stanowi część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445405 2020-10-30 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Roboty budowlane polegające na budowie drogi 6 KDD od km 0+000 do km 0+220 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445406 2020-10-30 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku, ul. Poleska 27 z przebudową pomieszczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445407 2020-10-30 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych z zakresu Małej Retencji Górskiej 2 na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie w roku 2020, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445408 2020-10-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja zbiornika retencyjnego „Głęboki” w Leśnictwie Łabędy – oddział 741h; 741b; 748k II.1.4) Krótki opis: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445410 2020-10-30 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Termomodernizacja i rozbiórka balkonów w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej – G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445411 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozwój zrównoważonej multi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445413 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445415 2020-10-30 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 100 szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany, nr sprawy 85/Ctr/20/DG II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445420 2020-10-30 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych mebli z katalogu – wymiana oraz doposażenie II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445422 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: „Zakup indywidualnego niskoprofilowego monokularu noktowizyjnego w liczbie 14 szt. w zamówieniu podstawowym i do 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445441 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa 35 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445445 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu do badań dynamicznych z napędem elektrodynamicznym, osiowo-skrętnym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445449 2020-10-30 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Zakup mini stacji pomiarowych pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445452 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup uzupełniający licencji Veritas z asystą techniczną producenta II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445455 2020-10-30 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawa oleju napędowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON) letniego, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445460 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa modułowego systemu produkcyjnego do modelowania i symulacji procesu wytwarzania i montażu predefiniowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445473 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa 6 sztuk ambulansów sanitarnych. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem postępowania jest dostawa 6 szt. nowych ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445481 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa anteny Skyray wraz z modyfikacją. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i integracja ant...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445525 2020-10-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 26 sztuk stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami inte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445526 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: Dostawy 110 szt. komputerów zintegrowanych z monitorem do zdalnego kształcenia na potrzeby projektu pn. „Opolskie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445531 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa testera autentyczności dokumentów II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 szt. test...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445546 2020-10-30 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa modułów gaśniczych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa modułów gaśniczych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445547 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: Usługa transportu pacjentów – powtórka 2 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu pacjent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445548 2020-10-30 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej oznaczonej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445549 2020-10-30 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa sprzedaż ciepła oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji ciepła do kompleksu wojskowego 2629 przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445550 2020-10-30 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Wybór banku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 16 785 975,92 PLN (słownie: szesnaście mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445552 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Prace gospodarcze II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest systematyczne świadczenie na rzecz Zamawiającego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445556 2020-10-30 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 PLN (czternaście milionów pięćset dwadzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445560 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)