Wyniki przetargów - woj. realizacji: podkarpackie - pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5110323 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „.” Przebudowa i remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110498 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Cergowa, Równe, Wietrzno, Łęki Dukielskie, Łęki Dukielskie Myszkowskie, Zboiska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110502 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Jasionka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110449 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Nadole, Lipowica Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2020 roku Zimowe utrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110500 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Głojsce, Iwla, Chyrowa, Olchowiec Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110499 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Teodorówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110501 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Barwinek, Mszana, Tylawa, Zyndranowa Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110567 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie w km 0+000 - 3+305 w m. Wólka Grodzisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110642 2019-12-05 Podkarpackie Rewitalizację przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110446 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: PAKIET I - MEBLE – pokoje kuracyjne i gabinety Dostawa i montaż mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110699 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Budowa dróg na os. NIWA w Głogowie Małopolskim: 132033R (ul. Myśliwska), 132032R (ul. Edukacji Narodowej), ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110622 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa drogi gminnej Rudna Mała - Szeligówki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110805 2019-12-05 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. II.1.4) Krótki opis: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110750 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Kompleksowa usługa dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów KWP w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110957 2019-12-05 Podkarpackie „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów oraz placów na terenie gminy Frysztak w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110977 2019-12-05 Podkarpackie „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów oraz placów na terenie gminy Frysztak w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111106 2019-12-05 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZG.270.4.2019. 3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111234 2019-12-05 Podkarpackie Remont (odnowa)drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce − 2 zadania: Zadanie nr 1 – DW 988 m. Strzyżów km 16+908 – 17+036, Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111414 2019-12-05 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-IV.272.2.47.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111416 2019-12-05 Podkarpackie Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Łan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111486 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa warzyw i owoców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111102 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa jaj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111535 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: DRÓB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111536 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: MIĘSO I WĘDLINY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111539 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: RYBY, P;RZETWORY RYBNE I MROŻONKI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111556 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zakup przyrządów producentów podzespołów samolotu DA-20 C1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111078 2019-12-05 Podkarpackie „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów oraz placów na terenie gminy Frysztak w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108293 2019-12-04 Podkarpackie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 850 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108312 2019-12-04 Podkarpackie „Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FN.271.1.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108284 2019-12-04 Podkarpackie Dostawa energii elektrycznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP/15/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)