Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - pokrycia dachowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5170070 2020-01-22 Świętokrzyskie Remont drogi gminnej Nr 399001T Bidziny - Zatorze 1 dz. nr ewid. 125 w Bidzinach w km od 0+082 do km 0+336 Remont drogi gminnej N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170230 2020-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: USŁUGA MEDYCZNA W ZAKRESIE PROWADZENIA BANKU KRWI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170202 2020-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: USŁUGA MEDYCZNA W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167884 2020-01-21 Świętokrzyskie Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168083 2020-01-21 Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na inwestycję Rozbudowy przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168513 2020-01-21 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRŚ.271.1.15.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168661 2020-01-21 Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zakup wraz z dostawą i montaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169104 2020-01-21 Świętokrzyskie „Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego pod nazwą: „Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169245 2020-01-21 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa w Kielcach” II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169355 2020-01-21 Świętokrzyskie Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego dróg gminnycg i dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166667 2020-01-20 Świętokrzyskie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie miasta i gminy Pińczów” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166679 2020-01-20 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP.271.7.2019 „Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów”: droga klas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167000 2020-01-20 Świętokrzyskie Dostawa wody leczniczej siarczkowo-siarkowodorowej słonej oraz odbiór ścieków pokąpielowych z 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167102 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet VI –Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2020 roku polegające namechanicznym przyg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167063 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2019 roku na terenie leśnictw:Nies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167098 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2020 roku na terenie leśnictw: Planta iB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167099 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet III - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2020 roku na terenie leśnictw: Orłowiny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167100 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet IV - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łagów w 2020 roku na terenie leśnictw: Bardo, Łu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167101 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadl.Łagów w 2020 r.na terenie szkółki leśnej Szumsko, usługi zw. znasienn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167430 2020-01-20 Świętokrzyskie Zakup i dostawa pieczywa dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RSS/SZP/P-68...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167478 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: mięso, przetwory mięsne - SP Chmielnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167480 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: drób - SP Chmielnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167481 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: drób - Filia Suchowola

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167484 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: warzywa - SP Chmielnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167485 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: warzywa - Filia Suchowola

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167486 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: owoce - SP Chmielnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167487 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: owoce - Filia Suchowola

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167490 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: jaja - SP Chmielnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167491 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: jaja - Filia Suchowola

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167492 2020-01-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: mleko i produkty mleczarskie - SP Chmielnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)