Wyniki przetargów - woj. realizacji: opolskie - instalacje grzewcze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5110296 2019-12-05 Opolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110271 2019-12-05 Opolskie Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach realizowanego w ramach zadania in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110604 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 Naprawa węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych w Opolu przy ul. Domańskiego 68 i ul. Niemodliński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110607 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie 6 Naprawa odcinka drogi wewnętrznej w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Domańskiego 68, K 2707

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110608 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie 7 Naprawa pomieszczeń strefy wypoczynku hali sportowej w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Domańsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110609 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie 8 Wykonanie robót remontowych w budynku nr 6 w Opolu przy ul. Domańskiego 68, K 2707

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110650 2019-12-05 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WOiRZL-II.272.48.2019.DP Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów ochrony powie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111351 2019-12-05 Opolskie Remont drogowych barier ochronnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111514 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: remont toalety dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałych toalet w Urzędzie Skarbowym w Prudniku przy ul. Kope...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110701 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: remont toalety dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałych toalet w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach przy ul. F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111566 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa i rozładunek materiałów archiwizacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110958 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa i rozładunek artykułów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111104 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Oddziału Regionalnego w Opolu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111589 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku w Placówce Terenowej w Brzegu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111590 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku w Placówce Terenowej w Głubczycach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111591 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku w Placówce Terenowej w Kluczborku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111592 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku w Placówce Terenowej w Nysie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111593 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku w Placówce Terenowej w Oleśnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111594 2019-12-05 Opolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku w Placówce Terenowej w Strzelcach Opolskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111402 2019-12-05 Opolskie Wykonanie i dostawa oznakowanych gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108911 2019-12-04 Opolskie II.1.1) Nazwa: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. do kwoty 7 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109260 2019-12-04 Opolskie Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109343 2019-12-04 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): znak sprawy: DOP.250.42.2019.KM Przedmiotem zamówienia jest usługa: druk i dostawa publi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108384 2019-12-04 Opolskie Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń I piętra BCM na cele rehabilitacji dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109961 2019-12-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr 2: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do mieszkania wspomaganego w Brzegu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109962 2019-12-04 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część nr 3: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do mieszkania wspomaganego w Białej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106785 2019-12-03 Opolskie Zakup mikrobusa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wągrowiec Przedmiot zamówienia obejmuje zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106756 2019-12-03 Opolskie Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5106772 2019-12-03 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.231.26.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5107189 2019-12-03 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: PIECZYWO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)