Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - instalacje grzewcze, mała architektura - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5169804 2020-01-22 Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi odprowadzenia ścieków i dostawy wody do budynków gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169805 2020-01-22 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FR.271.7.2019.EK 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości, pielęgnacja terenó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168281 2020-01-21 Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) – II etap” - Przedszkole n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168486 2020-01-21 Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) do siedziby GDDKiA Rejon w Olsztynie i Obwód Drogowy w Olsztynku Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169275 2020-01-21 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiZ.271.1.21.2019 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169420 2020-01-21 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ul. Lidzbarskiej w Szczytnie – część II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GM-K.271.4.2019 Przedmiot umowy obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166662 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI O KODZIE 20 02 01 ZE STACJI PRZEŁADUNKOWEJ W TRELKOWIE GMINA SZCZYTNO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167541 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 524/2019/PN/DZP Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie comiesięcznej konser...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167602 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166665 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SR/XV-270-46-SS/19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170180 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Kaniula dotętnicza Kaniula dotętnicza 20G x 45mm - 1500 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164942 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164902 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawy oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164922 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.9.2019 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164941 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie "Sukcesywna dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB-95 i oleju opałowego dla ZSCKR w Karolewie” Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165595 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminne w m. Snopki na działce o nr geod. 342 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Org.271.32.2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165574 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie „Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165605 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FR.271.8.2019.EK 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166164 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166169 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w latach 2020 – 2021 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166379 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Barczewo w 2020 r." Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.271.31.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164483 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP.271.3.32.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164667 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164673 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Zakup i dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164682 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP.271.3.31.2019 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164655 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP.271.3.30.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164665 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie NADBUDOWA I ROZBUDOWA BRYŁY A1 DLA POTRZEB MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZICI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164715 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168138 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Dostawa zestawów reanimacyjnych i laryngoskopów II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164692 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 466/2019/PN/DZP 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna tlenu medyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)