Wyniki przetargów - instalacje grzewcze, odzież medyczna i jednorazowa, surowce opałowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5173212 2020-01-24 Lubelskie MRÓWCZAN WAPNIA - DODATEK DO PASZY DLA ZWIERZĄT Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 243/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173278 2020-01-24 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Posterunek Policji w Andrespolu – budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173600 2020-01-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Wycinka drzew na ciekach Nadzoru Wodnego Cieszyn II.2.4) Opis zamówienia: Prace będą polegały m.in. na: wykos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173655 2020-01-24 Warmińsko-Mazurskie Dostawy owoców i warzyw świeżych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 04/SŻ/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173721 2020-01-24 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.97.2019.NP Przedmiotem zamówienia objęte są usługi związane z utrzymaniem szalet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173766 2020-01-24 Dolnośląskie Utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków na terenie gminy Rudna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SN.271.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173730 2020-01-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Punkt kamerowy (system Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina) 59-300 Lubin, ul.Szkolna dz.nr 122, obr. 4 m.Lubina...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173821 2020-01-24 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II – Przebudowa ul. Marusarzówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5174001 2020-01-24 Dolnośląskie Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173912 2020-01-24 Lubelskie Sukcesywna dostawa nabiału Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OAII.261.2.10.2019 Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173598 2020-01-24 Śląskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Konserwacja rzeki Olzy w km 36+580 – 38+400 w m. Cieszynie II.2.4) Opis zamówienia: Prace będą polegały m.in....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173225 2020-01-24 Małopolskie „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173827 2020-01-24 Serwatka suszona Lactoflo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 26/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5174078 2020-01-24 Dostawa nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/2019/ZP-2 Artykuły Ilość 1 MLEKO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173335 2020-01-24 Mazowieckie Świadczenie gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego dla serwerowni Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173613 2020-01-24 Śląskie CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Odcinkowa konserwacja cieku Bodek w km 0+000 - 7+830 w m. Racibórz i Kobyla, gm. Kornowac II.2.4) Opis zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5174081 2020-01-24 Wielkopolskie Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/2019/ZP-5 1) do 180 ton - węgla orze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173471 2020-01-24 II.1.1) Nazwa: Usługi serwisowe aparatury medycznej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest:Usługi serwisowe aparatury me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173333 2020-01-24 Wielkopolskie Dostawa żywności – produkty mięsne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BSIZP-8-2019 3.1. Postępowanie obejmuje dostawę (wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173608 2020-01-24 CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Konserwacja cieku K-2 (Rudnicki) wraz ze suchym zbiornikiem przeciwpowodziowym w km 1+200-7+800 m.Rudnik, gm. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173690 2020-01-24 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet VIII – leśnictwo Smolarnia II.2.4) Opis zamówienia: Szczegółowy opis prac (czynności) i opisy kodów czy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173402 2020-01-24 Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków Pełnomocnika Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ds. bezpiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173824 2020-01-24 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie V – Przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173483 2020-01-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173229 2020-01-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ręczniki i papiery 1 "Ręcznik papierowy biały, 2 warstwowy, długość 140m, wykonany w 100% z celulozy, gramatura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173887 2020-01-24 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.1.7.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173979 2020-01-24 Mazowieckie konserwacja budowlana Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 911/912/NZ/2019 Krótki opis przedmiotu zamówienia: - roboty bet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173997 2020-01-24 Lubelskie "Dostawy chleba oraz bułki tartej" Przedmiot zamówienia obejmuję „Dostawy chleba oraz bułki tartej” do Zakładu Karnego w Hrubie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173524 2020-01-24 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie linii kablowych oraz budowie sieci elektroe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173268 2020-01-24 Dolnośląskie Usługa kompleksowego sprzątania wraz z myciem okien i polimeryzacją podłóg Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OS-AAD.213.15...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)