Wyniki przetargów - instalacje grzewcze, pokrycia dachowe - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5120862 2019-12-13 Opolskie Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł konferencyjnych do budynku administracyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120876 2019-12-13 Mazowieckie Zakup usługi dostępu do Internetu i utrzymania Zasobów Niezależnych Numerów Internetowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120875 2019-12-13 Podlaskie Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120874 2019-12-13 Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale; Zadanie 2: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na te-renie Gminy Boguch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120871 2019-12-13 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KA-2/149/2019 Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń WIL w budynku Houston W-15 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120858 2019-12-13 Mazowieckie „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczenia różnego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120859 2019-12-13 Zachodniopomorskie Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120863 2019-12-13 Podlaskie Zimowe dokarmianie żubrów - zakup karmy z rozwiezieniem w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120825 2019-12-13 Śląskie Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach w okresie styczeń - czerwiec 2020r. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120826 2019-12-13 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MW/ZP/22/ZOC/2019 Druk i dostawa zeszytu ćwiczeń „Legendy Starego Miasta w Warszawie” W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120829 2019-12-13 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DTE 260.2.2019 1) Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120832 2019-12-13 Dolnośląskie Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego dla osób korzystających z pływalni Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinows...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120833 2019-12-13 Lubelskie SVA/U/4620-49/2019: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 1 zlokalizowanym na terenie kompleksu wojskowego przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120834 2019-12-13 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.272.7.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120836 2019-12-13 Dolnośląskie Zakup i dostawa jednego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.93....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120838 2019-12-13 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2720.20.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120840 2019-12-13 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P/202/2019/SMat/WIM – 95/ZP/19 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw płynnych do WI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120841 2019-12-13 Kujawsko-Pomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lniano oraz z Punktu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120843 2019-12-13 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Brójce. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.21.2019 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120844 2019-12-13 Pomorskie „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Smętowo Graniczne w sezonie zimowym 2019/2020” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-271/5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120845 2019-12-13 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.85.2019.ZP3 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120846 2019-12-13 Dolnośląskie Dostawa i posadzenie 255 sztuk drzew na terenie Gminy Siechnice. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.88.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120847 2019-12-13 Świętokrzyskie Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego pojazdów oraz systemu monitorowania pojazdów GPS Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120848 2019-12-13 Warmińsko-Mazurskie Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.38.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120849 2019-12-13 Podlaskie Druk i dostawa publikacji prezentującej prace powstałe podczas realizacji programu dydaktycznego Pracowni Projektowania Interakcj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120850 2019-12-13 DOSTAWA W FORMIE LEASINGU SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120851 2019-12-13 Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach.: al. W. Reymonta 26 m 37, Przytyk 5 m 63, J. Conrada 3 B m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120854 2019-12-13 Kujawsko-Pomorskie DOSTAWA TŁUSZCZY ROŚLINNYCH DLA 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W 2020 R. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 93/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120856 2019-12-13 Wielkopolskie Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego Głównego Koryt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120869 2019-12-13 „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)