Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
826671 2019-12-11 Zachodniopomorskie
Zmiana decyzji 26/2018 z dnias 23.01.201...
826672 2019-12-11 Zachodniopomorskie
Budowa oświetlenia drogowego solarnego
826663 2019-12-11 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
826664 2019-12-11 Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
826700 2019-12-11 Wielkopolskie
Rozbudowa magazynu przy istniejącym budy...
826703 2019-12-11 Wielkopolskie
Rozbiórka części oświetleniowej linii ka...
826704 2019-12-11 Wielkopolskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
826701 2019-12-11 Wielkopolskie
Oświetlenie drogowe
826708 2019-12-11 Świętokrzyskie
Projekt budowy linii kablowej SN-15kV o ...
826710 2019-12-11 Warmińsko-Mazurskie
Budowa budynku hotelowego z usługami - g...
826711 2019-12-11 Świętokrzyskie
Budowa wiaty magazynowej
826712 2019-12-11 Warmińsko-Mazurskie
Budowa podstacji trakcyjnej Stare Juchy ...
826713 2019-12-11 Warmińsko-Mazurskie
Budowa dziewięciu zespołów domków turyst...
826714 2019-12-11 Warmińsko-Mazurskie
Zagospodarowanie lasku miejskiego przy u...
826716 2019-12-11 Warmińsko-Mazurskie
Linia kablowa oświetlenia ulicznego
826752 2019-12-11 Wielkopolskie
Budowa drogi pożarowej leśnej
826753 2019-12-11 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku ...
826754 2019-12-11 Świętokrzyskie
Budowa pawilonu handlowego na stacji pal...
826755 2019-12-11 Świętokrzyskie
Zmiana pozwolenia na przebudowę stadionu...
826756 2019-12-11 Wielkopolskie
Budowa wiaty rekreacyjnej z tarasem wido...
826757 2019-12-11 Świętokrzyskie
Przebudowa i nadbudowa budynku z przezna...
826758 2019-12-11 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji Starosty Jędrzejowskiego ...
826759 2019-12-11 Wielkopolskie
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytko...
826760 2019-12-11 Wielkopolskie
Przebudowa węzłów sanitarnych, docieplen...
826761 2019-12-11 Wielkopolskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
826702 2019-12-11 Wielkopolskie
Namiotowa hala magazynowa
826768 2019-12-11 Mazowieckie
Kolejny etap rewaloryzacji parku miejski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
826769 2019-12-11 Mazowieckie
Projekt i budowa świetlicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
826770 2019-12-11 Świętokrzyskie
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkaln...
826642 2019-12-11 Mazowieckie
Opracowanie projektu budowy Mediateki pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu