Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
861547 2020-07-09 Podkarpackie
 WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskow...
861603 2020-07-09 Podkarpackie
 „Budynki mieszkalne wielorodzinne Nr 15...
861604 2020-07-09 Podkarpackie
 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do...
861741 2020-07-09 Podkarpackie
Przebudowa zbiorników wody czystej V=2 x...
861749 2020-07-09 Podkarpackie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej graw...
861750 2020-07-09 Podkarpackie
Remont domu studenta ,,Laura" w ramach z...
861128 2020-07-06 Podkarpackie
 Decyzja - umorzenie postępowania w spra...
861325 2020-07-06 Małopolskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
860971 2020-07-03 Podkarpackie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
860861 2020-07-02 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
860862 2020-07-02 Podkarpackie
 Wniosek o wydanie dycyzji o środowiskow...
860466 2020-06-29 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
860465 2020-06-29 Podkarpackie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
860460 2020-06-29 Podkarpackie
 „Budowa budynku magazynowego z częścią ...
860459 2020-06-29 Podkarpackie
 „Rozbudowa budynku magazynowego wraz z ...
860455 2020-06-29 Podkarpackie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
860456 2020-06-29 Podkarpackie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
860458 2020-06-29 Podkarpackie
 „Budowa hali produkcji taśm pet wraz z ...
860457 2020-06-29 Podkarpackie
 „Budowa budynku produkcyjnego (produkcj...
860264 2020-06-26 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
860334 2020-06-26 Podkarpackie
 „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wie...
859669 2020-06-23 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
859756 2020-06-23 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
859504 2020-06-22 Podkarpackie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologic...
859465 2020-06-22 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
859337 2020-06-19 Podkarpackie
 „Budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych...
859310 2020-06-19 Podkarpackie
 WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskow...
859307 2020-06-19 Podkarpackie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
859736 2020-06-18 Podkarpackie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologic...
859032 2020-06-17 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...