Inwestycje - woj. organizatora: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
861463 2020-07-08 Świętokrzyskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
861464 2020-07-08 Świętokrzyskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
861302 2020-07-07 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861435 2020-07-07 Świętokrzyskie
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krakow...
831522 2020-07-07 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słop...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861446 2020-07-07 Świętokrzyskie
Wykonanie robót budowlanych związanych z...
861447 2020-07-07 Świętokrzyskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
861448 2020-07-07 Świętokrzyskie
Budowa wieży antenowej dla systemu łączn...
861449 2020-07-07 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji znak: BP.6740.230.2020.AG...
861450 2020-07-07 Świętokrzyskie
Przebudowa hotelu Swiętokrzyskiego ODR z...
861451 2020-07-07 Świętokrzyskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
861455 2020-07-07 Świętokrzyskie
Budowa budynku biurowo-magazynowego wraz...
861456 2020-07-07 Świętokrzyskie
Budowa budynku z instalacjami wewnętrzny...
861457 2020-07-07 Świętokrzyskie
Collegium Gostomianum w Sandomierzu XVII...
861458 2020-07-07 Świętokrzyskie
Budowa sieci elektroenergetycznej kablow...
861459 2020-07-07 Świętokrzyskie
Przebudowa sieci kanalizacji w rejonie u...
861460 2020-07-07 Świętokrzyskie
Przebudowa i rozbudowa budynku winiarni ...
861436 2020-07-06 Świętokrzyskie
Wodociąg, kanalizacja
861437 2020-07-06 Świętokrzyskie
Linia kablowa SN
861438 2020-07-06 Świętokrzyskie
Gazociąg
861046 2020-07-03 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
860945 2020-07-01 Świętokrzyskie
Modernizacja siedziby jednostki Policji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860947 2020-06-30 Świętokrzyskie
Nowa przystań kajakowa
860722 2020-06-26 Świętokrzyskie
Budowa ścieżki rowerowej
859876 2020-06-24 Świętokrzyskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
859872 2020-06-24 Świętokrzyskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
860024 2020-06-24 Świętokrzyskie
Budowa budynku handlowo-usługowego
860038 2020-06-24 Świętokrzyskie
Budowa wiat targowych
860042 2020-06-24 Świętokrzyskie
Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 ...
860045 2020-06-24 Świętokrzyskie
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynk...