Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5320452 2020-07-02 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania: Przebudowa węzła tramwajowego wraz z wymianą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320454 2020-07-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Przebudowa magistrali „A” na odcinku od komory ciepłowniczej A-12 A do komory A-24 – etap I i II w rejonie ul. Remb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320470 2020-07-02 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa autobusów elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320479 2020-07-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługi emisji programów radiowych w systemie DAB+ II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320487 2020-07-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług kurierskich oraz magazynowania na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w tym w sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320489 2020-07-02 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa sprzątania, utrzymania porządku i prace pomocnicze w obiektach „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A. II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320493 2020-07-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 600 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320500 2020-07-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segreg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320501 2020-07-02 II.1.1) Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. B II.1.4) Krótki opis: 1. Zorganizowanie i realizacja kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320502 2020-07-02 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeglarskiej wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 – etap II, zad. 96 II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320507 2020-07-02 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego, wind osobowych II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320512 2020-07-02 Śląskie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa opancerzenia dodatkowego KTO Rosomak. V Udzielenie zamówienia: Napraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5320513 2020-07-02 Pomorskie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy, serwisowania oraz usług utrzymujących w sprawności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318959 2020-07-01 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, centralnej s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318960 2020-07-01 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Łask na lata 2020–2021 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318963 2020-07-01 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 43 450 024,10 PLN II.1.4) Krótki opis: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318977 2020-07-01 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Dostawa wózków transportowych typu Corletta. II.1.4) Krótki opis: Dostawa 1 091 szt. wózków transportowych typu Cor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318979 2020-07-01 Śląskie II.1.1) Nazwa: Przegląd prewencyjny turbozespołu TZ2 w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318980 2020-07-01 Śląskie II.1.1) Nazwa: Roboty bieżące, awaryjne oraz modernizacje systemów sterowania i wizualizacji na urządzaniach i instalacjach poza b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318981 2020-07-01 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318982 2020-07-01 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Wycinka drzew i krzewów na gazociągach i obiektach gazowych O/Poznań II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318989 2020-07-01 Zachodniopomorskie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żurawi dużego udźwigu na samochodzie. V Udzielenie zamówienia: Dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5318859 2020-07-01 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa wodomierzy statycznych dla Gminy Morawica II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5319414 2020-07-01 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet 4 II.2.4) Opis zamówienia: Przegląd respiratorów newport.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5319416 2020-07-01 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet 6 II.2.4) Opis zamówienia: Przegląd respiratorów z karetek z wymianą baterii MRI-2018 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5319417 2020-07-01 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet 7 II.2.4) Opis zamówienia: Przegląd kardiomonitorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5319418 2020-07-01 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet 8 II.2.4) Opis zamówienia: Przegląd kardiomonitorów z testami funkcjonalnymi, kalibracją,testem bezpiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5319419 2020-07-01 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet 9 II.2.4) Opis zamówienia: Przegląd kardiomonitorów z kalibracją aktualizacją oprogramowania, testami p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5319420 2020-07-01 CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet 10 Opis zamówienia: Różne(monitor gaz. Respirator IVENT,defibrylator RESPONDER

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5319424 2020-07-01 CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Pakiet 14 II.2.4) Opis zamówienia: Przegląd Strzykawki automatycznej V: Udzielenie zamówienia Nazwa: PAKIET ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)