Zlecenie 7619202 - Zapytanie ofertowe nr 12/2020/OWES TŁOK 2/COVID-19 ...

   
Zamówienie 7619202 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-30
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 12/2020/OWES TŁOK 2/COVID-19

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
„Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi dostarczania produktów - maseczki w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Cel zamówienia Wybór wykonawców spośród PES świadczących produkcję i dostawy maseczek jednorazowych niemedycznych, w liczbie do 10 000 sztuk. Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na produkty, w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Produkty będą dostarczane do placówek w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od rozstrzygnięcia zapytania do dnia 31.12.2020 r. Przedmiot zamówienia Wybór wykonawców spośród PES świadczących produkcję i dostawy maseczek jednorazowych niemedycznych, w liczbie do 10 000 sztuk. Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na produkty, w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Produkty będą dostarczane do placówek w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od rozstrzygnięcia zapytania do dnia 31.12.2020 r.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupu produktów i usług
w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych)
w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp
podbranża odzież ochronna i robocza
kody CPV 35113400
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się