Zlecenie 7139368 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 - zakup środków trwałych 1....

   
Zamówienie 7139368 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-06
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 - zakup środków trwałych

1. Suwnica wraz z torowiskiem (1 zestaw)
Kod CPV: 42400000-0 Urząd
zenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

2. Oczyszczarka komorowa (1 komplet)
Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe

3. Malarnia (1 komplet)
Kod CPV: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

4. Sprężarka ze zbiornikiem (1 zestaw)
Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe

5. Urządzenia do aplikacji farb (1 zestaw)
Kod CPV: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia Cel zamówienia W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji projektu pt.: „Wprowadzenie na rynek konstrukcji stalowych o nowych parametrach dzięki innowacyjnemu systemowi ich czyszczenia i malowania”

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.03.02.00-24-01C7/19

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia Suwnica wraz z torowiskiem 1 Zest.
Zestaw elementów, w skład którego wchodzić będą:
1. Suwnica natorowa jednodźwigarowa zapewniająca bezpieczne i efektywne przenoszenie innowacyjnych produktów,
2. Torowisko zapewniające bezpieczne i efektywne przenoszenie innowacyjnych produktów
Kod CPV: 42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

Oczyszczarka komorowa 1 Kpl.
Komplet składający się z następujących elementów:
1. Komora
2. System poziomego transportu
3. System recyrkulacji ścierniwa
4. Zespół oczyszczarek
5. Zespół wentylacyjno-odpylający
6. Szafa sterownicza
7. Brama główna (1szt.)
8. Drzwi serwisowe (2szt.)
przekazanie dokumentacji do rejestracji w UDT, udział w odbiorach UDT
podłoga oczyszczarki komorowej musi się licować z poziomem posadzki hali
Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe


Malarnia 1 Kpl.
Komplet składający się z następujących elementów:
1. System wentylacji nadmuchowo-wyciągowej
2. System sterowania temperaturą powietrza wdmuchiwanego do malarni z funkcją przewietrzania w czasie postoju
3. System detekcji rozpuszczalników sprzężony z systemem automatyki
4. Pasy oświetlenia górnego o parametrach nie gorszych niż: natężenie minimum 600lx
5. Panel operatora
6. Mieszalnia farb
7. Wygrodzenie strefy malarni
8. System sterujący malarnią
Kod CPV: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Sprężarka ze zbiornikiem 1 Zest.
Instalacja sprężonego powietrza, gdzie w skład zestawu wchodzić będą:
1. Sprężarka o parametrach nie gorszych niż:
2. Osuszacz ziębniczy o parametrach nie gorszych niż::
3. Zbiornik ciśnieniowy o parametrach nie gorszych niż::
Całość dostawy powinna obejmować instalację sprężonego powietrza, pomiędzy powyższymi urządzeniami a oczyszczarką komorową, malarnią i mieszalnią farb.
przekazanie dokumentacji do rejestracji w UDT, udział w odbiorach UDT
Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe

Urządzenia do aplikacji farb 1 Zest.
Zestaw składający się z elementów o parametrach nie gorszych niż:
1. Agregat do natryskiwania materiałów wieloskładnikowych
2. Pistolet malarski hydrodynamiczny
3. Pistolet malarski hydrodynamiczny z dyszą rewersyjną
4. Mieszadło pneumatyczne
5. Mieszadło pneumatyczne z uchwytem ręcznym
Kod CPV: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry zostały wskazane w załączniku - zapytanie ofertowe.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000, 42400000, 42900000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się