Zlecenie 7144657 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG BADAWCZYCH Badania...

   
Zamówienie 7144657 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-08
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG BADAWCZYCH

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w przedmiocie opracowa
nia konstrukcji wozu oraz semiaktywnego układu zawieszenia do redukcji drgań pionowych i przechyłów bocznych wozu górniczego oraz algorytmów sterowania wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji, a także walidacja rozwiązań w warunkach laboratoryjnych i symulowanych warunkach rzeczywistego funkcjonowania, przez podwykonawcę - uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, udokumentowane w formie sprawozdania, obejmujące poniższy zakres. Cel zamówienia Zapytanie ofertowe na usługi BR zgodne z zasadą konkurencyjności w projekcie pod roboczym tytułem: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem demonstratora wozu górniczego o konstrukcji zwiększającej bezpieczeństwo czynne i bierne”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
1.Opracowanie struktury oraz analitycznego modelu dyskretnego semiaktywnego układu zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego adekwatnego dla kierunku drgań pionowych.2.Analiza wpływu struktury i parametrów semiaktywnego układu zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego na redukcję drgań w kierunku pionowym. 3.Dobór parametrów semiaktywnego układu zawieszenia wozu górniczego w celu redukcji amplitudy drgań pionowych oraz badania numeryczne charakterystyk częstotliwościowych przenoszenia drgań pionowych. 4.Opracowanie algorytmów (deterministycznych oraz wykorzystujących sztuczną inteligencję) sterowania układem semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego w celu redukcji amplitudy drgań pionowych.5.Badania eksperymentalne charakterystyk częstotliwościowych przenoszenia drgań pionowych na stanowisku doświadczalnym przy pomocy wzbudnika hydraulicznego prototypu semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego (w skali 1:1) dla kierunku drgań pionowych dla dwóch stanów pracy zawieszenia. Model min. ¼ układu zawieszenia (prototyp min. tzw. „ćwiartki”). Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna.6.Wyznaczenie tercjowych charakterystyk przenoszenia drgań układu semiaktywnego zawieszenia w kierunku pionowym oraz ocena ilościowa uciążliwości drgań pionowych dla min. 5 prędkości jazdy mniejszych lub równych Vmax dla wybranych typowych torowisk oraz dwóch stanów pracy zawieszenia. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna dla różnych nastaw opracowanych algorytmów sterowania układem semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego. 7. Opracowanie struktury oraz modelu progresywnego (o dwóch oraz min. trzech zakresach sprężystości) układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego. 8.Analiza parametrów progresywnego (o dwóch oraz min. trzech zakresach sprężystości) układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego w celu redukcji przechyłów bocznych oraz zwiększenie sił kontaktu koło - szyna.
9.Dobór parametrów oraz opracowanie konstrukcji progresywnego (o dwóch oraz min. trzech zakresach sprężystości) układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu w celu redukcji amplitudy przechyłów bocznych oraz zwiększenie sił kontaktu koło-szyna. Badania numeryczne charakterystyk częstotliwościowych przenoszenia drgań pionowych, przechyłów bocznych oraz sił oddziaływania koła z szyną. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna.10.Opracowanie struktury oraz modelu semiaktywnego układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego.11.Analiza parametrów semiaktywnego układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego.
12.Dobór parametrów oraz opracowanie konstrukcji semiaktywnego układu zawieszenia wozu górniczego w celu redukcji amplitudy przechyłów bocznych oraz zwiększenie sił kontaktu koło - szyna. Badania numeryczne charakterystyk częstotliwościowych przenoszenia drgań pionowych, przechyłów bocznych oraz sił oddziaływania koła z szyną.13.Opracowanie algorytmów (deterministycznych oraz wykorzystujących sztuczną inteligencję) sterowania układem układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego w celu redukcji amplitudy drgań pionowych, przechyłów bocznych oraz optymalnego podziału sił w kontakcie z szyną kół jednej osi wozu górniczego. Przedmiot zamówienia 14.Opracowanie architektury systemu pomiarowego (wielkości kinematyczne i dynamiczne zawieszenia) oraz kontrolera montowanego w pojeździe szynowym, spełniającego funkcję układu sterującego układami zawieszenia (i przechyłów bocznych).
15.Porównawcze badania symulacyjne wpływu parametrów torowiska na parametry kinematyczne wozów górniczych oraz uciążliwość drgań w czasie jazdy wozów górniczych z układami zawieszenia wyposażonymi w progresywny lub semi-aktywny układ stabilizacji przechyłów bocznych.16.Badania eksperymentalne na stanowisku laboratoryjnym przy pomocy wzbudnika hydraulicznego wpływu parametrów torowiska na parametry kinematyczne wozów górniczych oraz uciążliwość drgań w czasie jazdy wozów górniczych z semiaktywnymi układami zawieszenia wyposażonymi w progresywny lub semi-aktywny układ stabilizacji przechyłów bocznych. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna. Badania eksperymentalne kompletnego układu zawieszenia (całą oś).17.Wyznaczenie tercjowych charakterystyk przenoszenia drgań pionowych oraz przechyłów bocznych semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego z progresywnym oraz semiaktywnym układem stabilizacji przechyłów bocznych raz ocena ilościowa uciążliwości drgań dla min 5 prędkości jazdy mniejszych lub równych Vmax dla wybranych typowych torowisk. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna. Badania eksperymentalne kompletnego układu zawieszenia (całą oś) dla różnych nastaw opracowanych algorytmów sterowania układem semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego.18.Udoskonalenie struktury oraz dobór parametrów semiaktywnego układu zawieszenia wozu górniczego dla kierunku drgań pionowych oraz układu stabilizacji przechyłów bocznych. 19.Badania eksperymentalne w czasie jazd testowych dot. wyznaczenia tercjowych charakterystyk przenoszenia drgań pionowych oraz przechyłów bocznych zmodyfikowanego i udoskonalonego kompletnego układu zawieszenia. Wyznaczenie charakterystyk uciążliwości drgań dla min 5 prędkości jazdy mniejszych lub równych Vmax dla wybranych typowych torowisk. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna. Badania eksperymentalne udoskonalonego układu zawieszenia (całą oś) dla różnych nastaw opracowanych algorytmów sterowania układem semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego.20.Analiza zbieżności wyników otrzymywanych z modeli numerycznych, badan laboratoryjnych na stanowisku pomiarowym z wynikami pomiarów eksperymentu otrzymanymi dla jazdy pojazdów górniczych.21.Weryfikacja w warunkach laboratoryjnych (jazda kopalniana) wpływu nastaw algorytmów uczenia maszynowego na predykcję bezpiecznej prędkości składu.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się