Zlecenie 7593710 - Wykonanie w skali 1:100 inwentaryzacji budowlanej budynku...

   
Zamówienie 7593710 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-16
przedmiot zlecenia
Wykonanie w skali 1:100 inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego w skład którego wchodzi 18 lokali mieszkalnych wraz z pom
ieszczeniami przynależnymi ( piwnice) i 5 lokali użytkowych, wchodzących w skład opisanej w tabeli nieruchomości Gminy Miasta Toruń:
Położenie nieruchomości Księga wieczysta nr Obręb nr Działka nr Pow. działki w ha
ul. Szosa Chełmińska 161- 163, 87-100 Toruń T01T/00040964/7 36 34/2 0,1233
T01T/00040964/7 32, 67/2 0,0814
2. Opracowanie powinno zawierać:
a) opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni, d) zwymiarowane rzuty wszystkich lokali mieszkalnych, piwnic oraz lokali użytkowych.
3. Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD zapisanej w ogólnodostępnym formacie PDF.
4. Opracowanie wino być sporządzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie architektonicznym lub konstrukcyjno - budowanym.
5. Dokumentację należy przygotować zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.
m. Charakterystyka zabudowy: budynek mieszkalny w którym znajduje się 18 samodzielnych lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy oraz 5 lokali użytkowych.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się