Przetarg 7151677 - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w...

   
Analizuj Zamówienie 7151677 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-11-12
przedmiot ogłoszenia
Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągni
tych zobowiązań cywilnoprawnych Numer referencyjny: IR.271.20.2019.PW
1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego z terminem wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2019 r.2. Cechy kredytu:a) kwota kredytu – 8 000 000,00 PLN;b) waluta kredytu – PLN;c) okres spłaty kredytu – 9 lat (108 miesięcy);d) rozpoczęcie spłat rat kredytu od 1.1.2020 r. do 31.12.2028 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się