Przetarg 7547033 - Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy...

   
Analizuj Zamówienie 7547033 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-19
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, P
rzedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym
Numer referencyjny: RG-IZP.271.4.2020

Przedmiot zamówienia jest wykonanie termomodernizacji czterech budynków:
1) budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica,
2) budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym,
3) budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy,
4) budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy
zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540118363-N-2020 z dnia: 2020-07-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-31, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540127123-N-2020 z dnia: 2020-07-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-28, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540158559-N-2020 z dnia: 2020-08-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184154-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
W ogłoszeniu jest:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-09-29

W ogłoszeniu powinno być:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-08-19Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-16, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540201957-N-2020 z dnia: 2020-10-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-30, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540210348-N-2020 z dnia: 2020-10-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł,
Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł,
Informacje dodatkoweMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W ogłoszeniu jest:
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być:
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-10, godzina: 09:00,
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 9331200, 39715210, 45111100, 45111200, 45223100, 45233222, 45260000, 45261320, 45262300, 45262500, 45300000, 45311200, 45321000, 45331100, 45331200, 45332000, 45400000, 45410000, 45421100, 45430000, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się