Zlecenie 7201348 - Specjalista ds. machine learning Świadczenie usług prac...

   
Zamówienie 7201348 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-02
przedmiot zlecenia
Specjalista ds. machine learning

Świadczenie usług prac zleconych polegających na współpracy z zespołem badawczym w zakre
sie badań nad modelowaniem systemu oraz opracowaniu algorytmów bazujących na deep learningu i uczeniu maszynowym. pn. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego jako wsparcia w opiece nad osobami starszymi.” Cel zamówienia Celem zamówienia jest realizacja usługi BR polegająca na opracowaniu algorytmów do generowania danych syntetycznych machine learningu w związku z:
- ogłoszeniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR,konkurs nr 6/1.1.1/2019,
- zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wyżej ogłoszonego naboru prowadzonego przez NCBiR. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych polegających na współpracy z zespołem badawczym w zakresie badań nad modelowaniem systemu oraz opracowaniu algorytmów bazujących na deep learningu i uczeniu maszynowym. pn. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego jako wsparcia w opiece nad osobami starszymi.”
Realizacja prac zleconych przez oferenta obejmuje wykonywanie niżej wymienionych czynności związanych
z pracami badawczo rozwojowymi:

1. współpraca i pomoc w koordynowaniu pracami zespołu badawczego;
2. prowadzenie badań nad modelowaniem systemu;
3. opracowanie algorytmów bazujących na deep learningu i uczeniu maszynowym;
4. przygotowywanie raportów i analiz naukowych.

Zaangażowanie w wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na min. 80 roboczogodzin w miesiącu.

Przedmiot zamówienia, czynności tego wymagających realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego, szczegółowy harmonogram pracy regulowany będzie umową.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się