Przetarg 7656271 - „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu...

   
Analizuj Zamówienie 7656271 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-24
przedmiot ogłoszenia
„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Ba
ptysty Quadro) w Pasaż Kultury”
Numer referencyjny: 1/GMA/2020

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem pełnobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót) i wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w rozumieniu przepisu art. 31 ust. 2 Pzp. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu zamawiającego, w tym reprezentowanie zamawiającego przed organami wydającymi ww. decyzje. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury”, dofinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540159022-N-2020 z dnia: 2020-08-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury
W ogłoszeniu powinno być:
Przebudowa budynku Galerii Miejskiej ArsenałUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540160971-N-2020 z dnia: 2020-08-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
Nazwa i adres: Galeria Miejska ARSENAŁ, krajowy numer identyfikacyjny 27802000000000, ul. ul. Stary Rynek 3, 61-772 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618529501, e-mail arsenal@arsenal.art.pl, faks 618529502
W ogłoszeniu powinno być:
Nazwa i adres: Galeria Miejska ARSENAŁ, krajowy numer identyfikacyjny 27802000000000, Stary Rynek 6, 61-772 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618529501, e-mail arsenal@arsenal.art.pl, faks 618529502UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540181710-N-2020 z dnia: 2020-09-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-25, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-09, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540193213-N-2020 z dnia: 2020-10-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-25, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-23, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540204050-N-2020 z dnia: 2020-10-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-25, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-06, godzina 10:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45213000, 45300000, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się