Zlecenie 7299306 - Przeprowadzenie szkolenia zawodowego Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7299306 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-24
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pomoc kuchenna - podstawy żywie
nia” wraz
z organizacją i przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu, który potwierdzi nabyte kompetencje dla 11 Uczestników/czek projektu „Dobra zmiana!”,RPWM.11.01.02-28-0040/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel zamówienia Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne Uczestników/czek projektu do uzyskania kompetencji z zakresu podstaw przygotowywania posiłków w żywieniu zbiorowym Przedmiot zamówienia Szkolenie odbędzie się dla 11 osobowej grupy. Przebieg szkolenia oraz jego efekty będą udokumentowane
z wykorzystaniem harmonogramu zajęć, list obecności, dziennika zajęć, zaświadczeń, ankiet oceniających jakość i przydatność szkolenia, pre i post testów, walidacji oraz protokołu na zakończenie szkoleń .


Szkolenie będzie prowadzone w formie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych, łącznie minimum 110h, z czego minimum połowa godzin powinna stanowić zajęcia praktyczne.Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne i trwać minimum 110h - 1 dzień szkolenia: 6h (1h lekcyjna- 45 minut). Sposób organizacji szkolenia: wykład, instruktaż, ćwiczenia i wyjaśnienia.

Program szkolenie musi obejmować m.in.:
1. Zasady bezpiecznej pracy w kuchni.
2. Narzędzia i maszyny gastronomiczne.
3. Podstawowe przepisy kulinarne.
4. Umiejętność gotowania, smażenia, pieczenia i grillowania.
5. Elementy etyki zawodowej.
6. Podstawy żywienia człowieka.
Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, szkolenie powinno zostać zrealizowane zgodnie z 4 etapami (Etap 1 –Zakres, Etap 2- Wzorzec, Etap 3- Ocena, Etap 4- Porównanie).

Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń dla wskazanej grupy zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność Wykładowcy, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z ww. harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu zapytania ofertowego imię i nazwisko Wykładowcy/ ów oraz dołączyć życiorys zawodowy celem udokumentowania posiadanego doświadczenia.

Przewidywany termin realizacji szkoleń: luty-marzec 2020r.
Szczegółowy harmonogram szkoleń ustalony zostanie z Oferentem.
Miejsce realizacji szkoleń: woj. warmińsko-mazurskie: miasto: Olsztyn
Liczba osób do przeszkolenia: 11


Do czasu zajęć nie wlicza się przerw oraz godzin przewidywanych na egzamin.
Szkolenie nie może odbywać się w systemie e-learningowym.

Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem potwierdzającym nabyte kompetencje podczas całego szkolenia.
Koszt organizacji i przeprowadzenia egzaminu pokrywa Wykonawca. Koszt egzaminu powinien wchodzić w ogólny koszt szkolenia, jednakże egzamin nie wlicza się do liczby godzin szkolenia.

Egzamin zostanie przeprowadzony dla 11 UP. Przebieg egzaminu oraz jego efekty będą udokumentowane
z wykorzystaniem harmonogramu egzaminacyjnego, list obecności, protokołu z egzaminu wraz z wynikami dla każdego Uczestnika/czki.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000, 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się