Zlecenie 7622216 - Przeprowadzanie czyszczenia powierzchni dotykowych sprzętu...

   
Zamówienie 7622216 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
Przeprowadzanie czyszczenia powierzchni dotykowych sprzętu i wyposażenia z użyciem detergentu i dezynfekcji na 66 miejskich pla
cach zabaw w Toruniu.
Kody CPV:
790900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania.
I. Zakres prac obejmuje:
1) mycie urządzeń zabawowych detergentem 6 razy w tygodniu,
2) dezynfekcję opryskiem ciśnieniowym urządzeń zabawowych 1 razy w tygodniu,
Usługi stanowiące przedmiot umowy w zakresie pkt.2 będą realizowane z użyciem środka odkażającego, tj. podchlorynu sodu w stężeniu 1% (/-10 %), niezagrażającemu zdrowiu ludzkiemu oraz bezpiecznego dla środowiska, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego zawartym w piśmie znak: HŚ.BW.52.2.2020.kk z dnia 30.03.2020 r.
branża Sprzątanie
podbranża dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie terenu
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się