Przetarg 7195637 - Dostawa zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii...

   
Analizuj Zamówienie 7195637 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-29
przedmiot ogłoszenia
Dostawa zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą 3 szt. aparatów
Numer referencyjny:
W.Sz.Z: TZ-280-131/19

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran
wraz z dzierżawą 3 szt. aparatów
2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
2.1. Specyfikację cenową za dzierżawę stanowi Załącznik Nr 2/1a do SIWZ, który Wykonawca jest zobowiązany wypełnić i załączyć do oferty.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem parametrów technicznych określa Załącznik Nr 2/1b do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33141116
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się