Przetarg 7656270 - „Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca...

   
Analizuj Zamówienie 7656270 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-08-24
2020-08-28
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia – cz. 2 (drukarki)”
Numer referencyjny: OVFMP 4A.4.3b

Kontrakt OVFMP 4A.4.3b obejmuje poniższy zakres prac:
Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia – cz. 2 (drukarki).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest Sekcji VII Dokumentu Przetargowego.
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku angielskim i języku polskim po złożeniu wniosku w formie elektronicznej lub formie papierowej. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku angielskim i polskim, w tym: — całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez oferenta w wniosku; — całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej, Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (z dopiskiem OVFMP 4A.4.3b – BANK ŚWIATOWY)
Do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa, Polska Telefon: 48 22 56 94 263 Numer faksu: 48 22 834 18 01 Strona: www.imgw.pl Wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV – formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa. Komplet dokumentów przetargowych w wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską. Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540189576-N-2020 z dnia: 2020-10-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-06, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540205250-N-2020 z dnia: 2020-10-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-03, godzina: 11:00,
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30232100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się